Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası

Boşanma kararı ile yoksulluğa düşecek olan eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilebilir. Ancak evliliğin sona ermesinde diğer tarafa nazaran daha fazla kusurlu olmamalıdır. Ancak kusur durumu mutlak bir şart olmayıp, her olay ve duruma göre ayrıca değerlendirilir. Evliliğin sona ermesinde kusur, mahkemece davanın esasıdır. Toplanan delillere göre mahkemece bir değerlendirme yapılır ve tarafların kusur oranları belirlenir. 

Geliri olan eş nafaka talep edebilir mi?

Nafaka miktarı, her ne kadar kanun lafzında “yoksulluk düşecek olan taraf” olarak açıklanmış ise de, burada temel ihtiyaçları karşılayamayan kişi olarak düşünülmemelidir. Geliri olan kişiler de yoksulluk nafakası talep edebilir. Burada mahkemece değerlendirilecek husus tarafların sosyal ve ekonomik durumudur. Nafaka miktarı da buna göre belirlenecektir. Nafaka arttırım hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Boşanma davasından sonra nafaka talep edebilir miyim?

Tedbir nafakasından farklı olarak, yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için taraflardan birinin talebi olması gerekir. Bu talep boşanma kararı verilinceye kadar davanın her aşamasında talep edilebilir. Yani dava dilekçesinde talep edilmemiş ise de, duruşmada sözlü olarak talep edilebileceği gibi mahkemeye sunulacak bir dilekçe ile de talep edilebilir. Hakim re’sen yoksulluk nafakasına hükmedemez. Boşanma davası ile birlikte yoksulluk nafakası talep edilmemiş ise, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde dava açılarak talep edilebilir. Aksi takdirde zamanaşımına uğrar.

Yoksulluk nafakası süresi ne kadar?

Yoksulluk nafakası için bir süre belirlenmez. Süresiz olarak yoksulluk nafakasına hükmedilir. Her iki taraf içinde sosyal ve ekonomik durumlarda önemli bir değişikliğin olması durumunda nafaka miktarının indirilmesi/arttırılması veya kaldırılması için dava açılabilir.

Nafaka toptan ödenir mi?

Yoksulluk nafakası toptan veya irat şeklinde ödenebilir. Tarafların talepleri ve mahkemenin sosyal ve ekonomik durum araştırması sonucu nasıl ödeneceğine karar verilir. Bunun yanında mahkeme nafakanın her yıl hangi oranda arttırılacağı konusunda da karar verir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile nafaka miktarının arttırılması için belirlenecek oran TÜİK’in açıkladığı ÜFE oranını geçmemelidir. 

Nafaka alacaklısı evlenirse nafaka borcu sona erer mi?

Lehine nafaka hükmedilen taraf evlenirse veya her iki taraftan biri ölürse mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden kalkar. 

Ancak lehine nafaka hükmedilen taraf evlenmeksizin bir başkasıyla birlikte yaşıyorsa, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında önemli bir değişiklik olmuşsa ya da haysiyetsiz hayat sürmesi durumunda nafakanın kaldırılması için dava açılabilir.

Yoksulluk nafakası ödememek suç mu?

Yoksulluk nafakasına ilişkin mahkeme kararı sonrası icra takibi başlatılabilir. Ayrıca nafaka borcunu ödememek İcra ve İflas Kanunu’na göre bir disiplin suçudur ve cezası 3 aya kadar tazyik hapsidir. Ancak şikayete bağlı bir suçtur. Nafaka yükümlülüğünün ihlal edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde İcra Mahkemelerine şikayet yoluyla başvurulmalıdır. Aksi takdirde şikayet hakkı düşer. Tazyik hapsine karar verilen nafaka yükümlüsü, şikayete konu nafaka borcunu öder ise tahliye edilir. İcra Ceza Mahkemesi’ne başvurmadan önce borçlu aleyhine icra takibi başlatılmış olmalı ve kendisine gönderilen icra emrine rağmen borcun ödenmemiş olması gerekir.

Erkek eş lehine nafakaya hükmedilir mi?

Toplumumuzda sadece kadın eş için nafakaya hükmedilebileceği yönünde bir algı var ise de, yasal düzenlemeler kadın ya da erkek ayrımı yapmaksızın “yoksulluğa düşecek taraf” ın nafaka talep edebileceğini söylemiştir. Bu nedenle boşanma veya ayrılık kararı ile yoksulluğa düşecek taraf, erkek ya da kadın fark etmeksizin, yoksulluk ya da tedbir nafakası talep edebilecektir. Ancak erkek lehine nafakaya hükmedildiği çok nadirdir. Bunun gerekçesi her ne kadar yasal düzenlemeler olmasa da, genellikle kadının çalışma hayatında geri planda bırakılması, çocuk sahibi olması ve çocukla ilgilendiğinden çalışma hayatına ara vermesi gibi sebepler gösterilebilir. Bu nedenle boşanma ile yoksulluğa düşecek taraf genelde kadın olur.

Sigortalı çalışan eş nafaka talep edebilir mi?

Geliri olan kişiler de yoksulluk nafakası talep edebilir. Burada mahkemece değerlendirilecek husus tarafların sosyal ve ekonomik durumudur. Nafaka miktarı da buna göre belirlenecektir.

Asgari ücretle çalışan bir kişi ne kadar nafaka verir?

Talep eden eşin başkaca bir geliri yok ise ortalama 750-1500 TL arasında yoksulluk nafakasına hükmedilebilir. Eğer talep eden kişi de asgari ücret ile çalışıyor ise lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmeyecektir.

Yoksulluk nafakası maaşın kaçta kaçı?

Maaşın %25 ile %60’ı arası mahkeme tarafından tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre karar verilir.

Asgari ücret artınca nafaka artar mı?

Yoksulluk nafakası ile ilgili hüküm kurulurken her yıl hangi oranda arttırılacağı konusunda da karar verir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile nafaka miktarının arttırılması için belirlenecek oran TÜİK’in açıkladığı ÜFE oranını geçmemelidir. Asgari ücretin artması ile nafaka miktarı kendiliğinden aynı oranda artış göstermez. Ancak masrafların artması ile birlikte nafaka yükümlüsünün gelirinde de artış olması gibi sebepler gerekçe gösterilerek nafakanın arttırılması için dava açılabilir. 

Yoksulluk nafakası ödemesi nasıl yapılır?

Nasıl ödeneceği konusunda mahkeme tarafından genellikle bir karar verilmez. Günümüz koşullarında bankadan havale/eft yoluyla ödeme yapılır. Nafaka için açılan bir icra takibi var ise nafaka tutarının icra müdürlüğü hesaplarına yapılması daha doğru olacaktır. Elden yapılan ödemelerin ispatı zor olacağından elden nakit ödeme yapılması doğru değildir.

Yoksulluk nafakası maaştan kesilir mi?

Nafaka için icra takibi başlatılmış ve borçlu nafaka yükümlüsüne icra emri tebliğ edilmiş olmasına rağmen ödeme yapılmamış ise alacaklının talebi ile icra müdürlüğü tarafından borçlunun almakta olduğu maaşından nafaka tutarının kesilerek gönderilmesi için işverene maaş haczi gönderilir. Aylık nafaka tutarı öncelikli alacaklardan olduğundan borçlunun maaşında başkaca haciz var ise onun önüne geçer ve maaşından nafaka tutarı kesilir. Fakat birikmiş nafaka alacakları adi alacak gibi değerlendirilir. Borçlunun maaşında başkaca haciz var ise sıraya girer. Önceki dosya borcu bitince birikmiş nafaka borcu ödemesi işveren tarafından icra müdürlüğüne ödenir.

Yoksulluk nafakasına faiz işler mi?

Yoksulluk nafakasına hükmedilen tarihten itibaren faiz istenebilir. 

Yoksulluk nafakasında zamanaşımı süresi nedir?

10 yıldır. Geriye dönük 10 yıllık nafaka alacağı için icra takibi yapılabilir. 

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.