Boşanma Protokolü

1.TARAF : AYŞE ZEHRA

                    Cumhuriyet Mh. Abbas Sk. Ümraniye/İstanbul

2.TARAF : RIFAT ZEHRA

                   Cumhuriyet Mh. Abbas Sk. Ümraniye/İstanbul

HÜKÜMLER :

1- BOŞANMA HUSUSU: Her iki taraf da karşılıklı olarak “Aile Birliğinin temelinden Sarsılması Nedeniyle” boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.

2- VELAYET: Her iki taraf da ergin olmayan müşterek çocukları 23.03.2015 doğumlu Yağız ZEHRA’nın velayetlerinin anne Ayşe ZEHRA’ya verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Rıfat ZEHRA, oğlu Yağız ZEHRA’yı aşağıda belirtilen zamanlarda alabilecek ve belirtilen bu zamanlarda Yağız ZEHRA babası Rıfat ZEHRA’nın yanında kalacaktır.

  1. Her ayın 1. ve 3. haftalarında Pazar günü saat: 12:00 den saat 18:00’a kadar (saat 18.00’da Rıfat ZEHRA’ya kendi adresinde teslim edilmek kaydıyla),
  2. Yukarıda belirtilen görüşme günlerine istisna teşkil etmek üzere Ayşe ZEHRA’nın yıllık izin günlerinin tamamında (yıllık izin günleri Rıfat ZEHRA’ya 1 hafta öncesinden bildirilecektir.) Yağız ZEHRA, Ayşe ZEHRA’nın yanında kalacaktır. Rıfat ZEHRA iş bu durumu gayri kabili rücu kabul etmiştir. 
  3. Ayşe ZEHRA’nın Yağız ZEHRA ile birlikte yurt dışında bulunması söz konusu olur ise ve yurt dışında bulunma Rıfat ZEHRA’nın görüşme günlerine denk geldiğinde 7 gün öncesinden Rıfat ZEHRA’ya yazılı olarak ihtar etmek sureti ile Yağız ZEHRA anne tarafından yurt dışına çıkarılabilecektir. Rıfat ZEHRA Yağız ZEHRA’nın görüş günlerinde bu şekilde yurt dışına çıkarılmasını kabul etmiştir.

3) NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların karşılıklı olarak nafaka ve tazminat talebi yoktur. Ancak Rıfat ZEHRA, Ayşe ZEHRA’ya her ay müşterek çocukları için 1000,00-TL iştirak nafakası ödeyecektir. Zamanın şartlarına gore müşterek çocuk için ödenecek olan nafaka miktarı TÜİK’ in belirlediği yıllık TÜFE ve ÜFE oranlarının ortalaması oranında artırılmak suretiyle belirlenecektir. 

4) EŞYALAR (MALVARLIĞI) HUSUSU: Taraflar özel ev eşyaları konusunda da anlaşmışlardır. Evden gidecek olan Rıfat ZEHRA kendine ait özel eşyalarını alacaktır. Bunun haricinde karşılıklı birbirlerinden eşyalar konusunda geçmişe ve ileriye dönük olarak bir talepleri yoktur. Evlilik birliği içerisinde tapusu Ayşe ZEHRA adına olan ve Ayşe ZEHRA tarafından kısmi peşin+banka kredisi ile alınan ve 13.06.2023 tarihine kadar banka kredisinin 46.917,85 TL’si Fatma Nur İnandıklı tarafından ödenmiş olan ve halen 113.943,35 TL banka kredisi  ödenecek olan İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, Atakent Mh. 580 ada, 5 parsel sayılı 250,00 m2 miktarlı ana taşınmazın 120/1000 arsa paylı 3. kat 8 nolu bağımsız bölümlü gayrimenkul üzerinde Rıfat ZEHRA geçmişe ve ileriye dönük olarak hiç bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul etmiştir. Evlilik Birliği içinde alınmış (8) Nolu bu daire nedeniyle Rıfat ZEHRA, “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden” doğan hakkından Ayşe ZEHRA lehine bila bedel gayri kabili rücu feragat etmiş; 8 nolu dairenin tam mülkiyetinin boşanma sonrasında da Ayşe ZEHRA’da kalmasını kabul etmiştir. Bu daire nedeniyle Rıfat ZEHRA’nın Ayşe ZEHRA’dan herhangi bir bedel, hisse, ayni veya şahsi hak ile tazminat talebi bulunmamaktadır.

5) VEKALET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet ücreti talep etmememektedirler.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup işbu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur.

  1. Taraf 2. Taraf

Ayşe ZEHRA                                                 Rıfat ZEHRA

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.