Blog

Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık Etkin Pişmanlık: Suç işleyen kişinin etkin pişmanlık göstermesi durumunda cezadan indirim yapılabileceğini veya cezanın tamamen ortadan kaldırılabileceğini düzenler. Etkin pişmanlık, failin işlediği suçtan sonra duyduğu vicdan azabı ile suçun ortaya çıkmasına veya suçtan doğan zararın giderilmesine aktif olarak katkıda bulunmasıdır. 1. Etkin Pişmanlık…

Devamını Gör

Etkin Pişmanlık Yasası

Etkin Pişmanlık Yasası Nedir? Etkin pişmanlık, yasal düzenlemelerde tanımlanan bazı suçlar için düzenlenmiş hukuk sisteminde bir suçun işlenmesinin ardından failin gönüllü olarak yetkililere bilgi vermesi ve suçun ortaya çıkarılmasına yardımcı olması durumunda failin cezalandırılmamasına veya cezasında indirim uygulanmasına olanak tanıyan hükmü ifade eder. Etkin pişmanlık…

Devamını Gör

Yurtdışından Getirilen Döviz ve Altının Ülkeye Sokulması

Yurtdışından Getirilen Döviz ve Altının Ülkeye Sokulması Yurtdışından Türkiye’ye döviz veya altın getirilmesi, ekonomiye katkı sağlama potansiyeli nedeniyle önemli bir konudur. Bu işlem, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde gerçekleştirilebilir. Bireyler, yurt dışı seyahatleri sırasında kişisel kullanım amacıyla sınırlı miktarda döviz veya altın getirebilirler. Bu…

Devamını Gör

Dava veya Cezanın Düşmesi

Ceza Düşmesi Nedir?   Cezanın düşmesi, yasal bir sürecin sonucu olarak, hüküm giymiş bir bireyin üzerindeki cezai sorumluluğun ortadan kalkması anlamına gelir. Bu, cezanın infaz edilmesini engelleyen bazı hukuki durumlar nedeniyle gerçekleşir. Cezanın düşmesine neden olabilecek durumlar şunlardır: Zamanaşımı: Suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir…

Devamını Gör

Vergi Suçları Mahkemesi Nedir?

Vergi Suçları Mahkemesi Nedir? Vergi Suçları Mahkemesi, Türkiye’de vergi hukuku ile ilgili suçların yargılamasının yapıldığı,, vergi kaçırma, usulsüz belge kullanma gibi vergi kanunlarına aykırı hareketlerle ilgili davaların yargılandığı asliye ceza mahkemeleridir. Bu tür mahkemeler, adliye binaları içinde yer alan vergi suçlarının yargılamasını yapan asliye ceza…

Devamını Gör

Geçici Velayet Nedir? Geçici Velayet Dilekçesi

Geçici Velayetin Anlamı ve Önemi Geçici velayet, boşanma veya ayrılık süreçlerinde çocukların bakım hakkının mahkeme tarafından bir ebeveyne verilmesi anlamına gelir. Bu, çocukların refahını ve istikrarını korumayı amaçlar. Boşanma sürecindeki belirsizliklerden çocukları mümkün olduğunca koruyarak, onların güvenli ve destekleyici bir ortamda kalmasını sağlar. Geçici velayet,…

Devamını Gör

TCK Madde 35 Suça Teşebbüs

TCK Madde 35 Suça Teşebbüs TCK Madde 35, Türk Ceza Kanunu’nda suça teşebbüsü düzenler. Bu maddeye göre, suça teşebbüs, bir suçun tamamlanamadan sona erdirilmesi durumunda gerçekleşir. Kişinin suçu işleme kararının ardından eyleme başlaması, ancak suçu tam olarak işleyememesi halinde teşebbüs söz konusudur. Burada önemli olan,…

Devamını Gör

Nafaka Yükümlülükleri Nedir? Nafaka Ödememe Suçu Nedir?

Nafaka Yükümlülüğü Nedir? Nafaka yükümlülüğü, aile hukukunun en temel kavramlarından biridir ve genellikle boşanma, ayrılık ya da bazı hallerde yakın aile üyeleri arasındaki maddi destekle ilgili yükümlülükleri ifade eder. Temelde, bir kişinin, eşine, çocuklarına veya bazen ebeveynlerine karşı bakım, destek ve yaşam standartlarının sürdürülmesi için…

Devamını Gör

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.