Tks Hukuk, gerek anlaşmalı gerekse çekişmeli boşanma davalarında, velayet, eşler arasında mal rejimleri, nafaka uyuşmazlıkları, soybağı kurulması, soybağının reddi gibi çeşitli uyuşmazlıklarda müvekkillerine özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet vermektedir.

Aile Hukukuna ilişkin bazı hizmetlerimiz:

  • Anlaşmalı boşanma davası için protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi
  • Çekişmeli boşanma davasının açılması ve yürütülmesi
  • Boşanmadan sonra malvarlığına yönelik davaların açılması ve yürütülmesi
  • Velayetin değiştirilmesi davaların açılması ve yürütülmesi
  • Nafakanın arttırılması/azaltılması davalarının açılması ve yürütülmesi
  • Aile içi şiddetin varlığı durumunda tedbir kararının alınması
  • Mal ayrılığını (mal rejimi) sözleşmelerinin hazırlanması
  • Soybağının kurulması veya soybağının reddi davalarının açılması yürütülmesi

Anlaşmalı Boşanma Davası

Eşlerin evliliklerini sonlandırma konusunda ortak iradeleri var ise anlaşmalı boşanma davası ile evliliğin sonlandırılması mümkündür. Bunun yanında boşanmayla birlikte çocuk var ise valayet hususu, nafaka, mal varlığının paylaşımı, düğün takıları vb hususlarda da tarafların anlaşmış olması gerekir.

Anlaşılan hususlar bir protokol ile dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulur. Çocuğun velayeti için tarafların iradelerine öncelik verilse de mahkemenin velayet hususunda takdir yetkisi vardır. Çocuğun üstün yararını değerlendirerek bir karar verecektir.

Anlaşmalı boşanma davasının yapılacak duruşmasında mahkemece tarafların bizzat gelmeleri istenir. Protokolde ki iradelerinin bir baskı altında olup olmadığı mahkemece teyit edilir. Taraflardan biri protokolü imzalamış dahi olsa duruşma sırasında bu iradesinden dönerek davayı çekişmeli boşanma davasına dönüştürebilir.

Çekişmeli boşanma davası açıldıktan sonra da tarafların anlaşarak evliliği anlaşmalı boşanma ile sonlandırması mümkündür.

Çekişmeli Boşanma Davası

Eşlerin boşanma veya velayet, nafaka gibi diğer hususlarda anlaşamaması durumunda taraflardan birinin açacağı dava ile evliliğin sonlandırılması mümkündür.

Bu davada davayı açan taraf hangi sebeplerle evliliğin bittiğini mahkemeye açıklamak ve iddia ettiklerini ispat etmekle yükümlüdür. İddia edilen olguya göre tanıkla, yazışmalarla ve diğer her türlü delille ispat edilebilir.

Anlaşmalı boşanma davasında mahkeme evliliğin hangi sebeple sona erdiği ve bu hususta tarafların iddialarının olmadığı bir dava türü olduğundan çok daha hızlı neticelenir. Ama çekişmeli boşanma davasında her bir olgu her bir iddia ayrı ayrı değerlendirildiğinden davalar uzun sürmektedir.

Velayet

18 yaşından küçük müşterek çocuklar için boşanma davasının açılması ile velayetinin anneye mi yoksa babaya mı verileceği hususunda verilecek karar mahkemenin takdirindedir. Çocuğun üstün yararı gözetilerek bir karar verilir. Bu hususta mahkemeye görüş bildirmesi için uzman bir pedagogdan rapor aldırılır. Pedagog, hem çocuk ile hem de anne ve babasıyla ayrı ayrı görüşür. Bu görüşme sonucu oluşan kanaatini mahkemeye bir rapor olarak sunar. Anne ve babanın ortak velayet hakkı da mümkündür. Bu durumda çocuğun velayet hakkı hem anne de hem de babadadır.

Nafaka

Boşanmaya karar verilmesi ile eşlerden birinin yaşam standartlarının etkileneceği durumlarda diğer eşten kendisine nafaka ödemesini talep edebilir. Bu durumda mahkeme sosyal ve ekonomik durum araştırması yaparak davanın karar bağlanmasına kadar geçecek süre için bir tedbir nafakası belirler. Davanın sonuçlanması ile de bu nafaka mahkemece takdir edilecek yoksulluk nafakasına dönüşür.

Eş kendisi için isteyebileceği gibi, geçici velayetin kendisine verilmesi durumunda çocuk için de nafaka isteyebilir. Bu durumda mahkeme dava sonuçlanana kadar çocuk için de tedbir nafakasına hükmedebilir. Davanın sonuçlanması ile de bu nafaka mahkemece takdir edilecek iştirak nafakasına dönüşür.

Tazminat

Eşlerden biri evliliğin sona ermesinde diğer eşin kusurlu olduğunu iddia ederek uğradığı maddi ve manevi zararının tazmin edilmesini isteyebilir. Bu durumda mahkemece kusur tespiti yapılarak bir karar verecektir.

Evliliğin sona ermesinde diğer eşin kusurlu olduğu ispat edilemez ise mahkemece tazminata hükmedilmeyecektir.

Mal Paylaşımı

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanun ile eşler arasında bir mal rejimi belirlenmemiş ise, evlilik birliği içinde edinilen mallar edinilmiş mallara katılma rejimine tabiidir. Yani 1 Ocak 2002 tarihinden sonra evlilik birliği içinde malvarlığının hangi eşin adına kayıtlı olduğu fark etmeksizin edinilen tüm mallarda eşler ortaktır.

Mal Paylaşımı davası boşanma davası ile verilen boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Boşanma davası ile birlikte ayrı bir dava olarak da açılabilir. Ancak açılan mal paylaşımı davası boşanma davasının karara bağlanmasını bekleyecektir.

Ancak kişisel mallar edinilmiş mallara katılma rejiminin dışında yer alır. Örneğin; kadının ziynet eşyaları kadınındır. Diğer eş bu malvarlığından hak iddia edemeyecektir. Veyahut miras yoluyla intikal eden malvarlıkları da kişisel mal olarak kabul edilmektedir.

Evlilik Anlaşması Nedir?

Yasal düzenlemeler ile eşler arasında bir mal rejimi belirlenmemiş ise edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Fakat burada irade eşlerindir. Yani isterlerse mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi veya bazı malvarlıklarını ortak bazılarını ayrı da tutarak serbestçe belirleyecekleri bir sözleşme yapabilirler. Bu sözleşme halk arasında evlilik anlaşması olarak bilinmektedir. Ancak evlenmeden önce yapılabileceği gibi evlendikten sonra da yapılabilir.

Boşanma Davası Sonrası Beklenen Süre, iddet müddeti nedir?

Yasal düzenlemeler ile kadın eş, boşanma kararının kesinleşmesinden başlayarak 300 gün boyunca başka bir evlilik yapamamaktır. Bu düzenlemenin gerekçesi ise, kadının hamile olma ihtimaline karşı soy bağında ki karışıklığın önüne geçmektir. Kadın, hamile olmadığını ispat ederek mahkemeden bu sürenin kaldırılmasını isteyebilir.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.