Tks Hukuk, müvekkillerine patent, faydalı model, marka, telif hakları, coğrafi işaretler ve internet alan adları dahil fikri mülkiyet hukukundan doğan hukuk ve ceza davaları süreçlerinde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Alanında ki Bazı Hizmetlerimiz:

 • Fikri ve Mülkiyet Hukukundan kaynaklanan hukuki uyuşmazlığa ilişkin davalar
 • Fikri ve Mülkiyet Hukukundan kaynaklanan tazminat talepleri
 • Fikri ve Mülkiyet Hukuku alanında tanımlanan suçlara ilişkin ceza davaları
 • Fikri ve Mülkiyet Hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk görüşmeleri
 • Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımların tescili, korunması ve devredilmesine ilişkin iş ve işlemler
 • Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımlar ile ilgili hukuki desteğin sunulması
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki görüş bildirilmesi

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan tanımlanan hukuk davaları:

 • Tecavüzün ref’i davası
 • Tecavüzün meni davası
 • Tazminat davası

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda tanımlanan suçlar:

 • Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz
 • Teknolojik önlemleri etkisiz kılma

Tanımlanan bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabiidir.

Sınai Mülkiyet Kanun’da ki Marka ile İlgili Düzenlemeler

Marka, bir ürünün veya hizmetin ayırt edilebilmesi için kullanılan sözcük, şekil, renk, harf, sayı gibi işaretlerdir. Bir markanın Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunması için öncelikle Türk patent Enstitüsü’ ne tescil edilmiş olması gerekir.

Bir marka tescil edildikten sonra;

Marka sahibi dışında ki bir üçüncü kişi tarafından kullanılamaz, üretilemez, ithal veya ihraç edilemez, stoklanamaz, taklit edilemez ve satılamaz. Yasal düzenlemelere aykırı hareket eden kişi veya kişilere karşı hukuk ve ceza davalarının açılması mümkündür.

Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden;

Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulmasını

Üçüncü kişinin elinde bulunan markaya ait ürünlere el konulmasını, mahkeme kararının ilan yoluyla duyurulmasını, maddi ve manevi zararlarının tazmin edilmesini, itibar tazminatı ödenmesini isteyebilir.

Marka hakkına tecavüz aynı zamanda Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç şikayete tabii olup, marka sahibinin C.Başsavcılığı’na şikayeti sonrası soruşturması ve kovuşturulması yapılmaktadır.

Markanın Hükümsüzlüğü ve İptal Davaları

Türk Patent Enstitüsü’ne tescil edilmiş bir markanın yasal düzenlemeler ile sayılan hallerde menfaati bulunan kişiler tarafından tescil edilen markanın hükümsüz olduğu iddia edilerek markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi için dava açılabilir. Kötüniyetli olduğu iddia edilen bir marka ispat edildiği takdirde hiçbir zamanaşımı ve süreye tabii olmaksızın hükümsüzdür. Kötü niyetli tescil edilen bir marka için her zaman hükümsüzlük iddiası ile dava açılması mümkündür.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda sayılan hallerde bir markanın Türk Patent Enstitüsü tarafından iptal edilmesi talep edilebilir.  Hükümsüzlük iddiası var ise mahkemede dava açarak markanın hükümsüzlüğü talep edilir. Bir markanın iptal sebepleri var ise iptali için de Türk Patent Enstitüsüne karşı başvurulur. Bir marka için hükümsüzlük kararı verildiğinde mahkeme kararı geriye yönelik olarak markanın tescil tarihinden itibaren markayı hükümsüz kılarken, iptal kararı Türk Patent Enstitüsü’ne karşı iptali için yapılan başvuru tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.