Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İçindekiler

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

boşanma davası nasıl açılır?Boşanma davası, evliliğin sona erdirilmesi için mahkemeye başvurulması gereken bir hukuk davasıdır. Boşanma davası açmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

 • Yetkili mahkemenin belirlenmesi: Boşanma davası, çiftlerin son altı aydır birlikte yaşadıkları yerin yerleşim yerinin bulunduğu yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi’nde açılır.
 • Avukat ile temsil edilme: Boşanma davalarında taraflar avukat ile temsil edilmek isteyebilirler. Zorunlu olmamakla birlikte süreç oldukça karmaşık olduğundan, bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.
 • Dilekçe hazırlama: Boşanma davasının açılması için avukatınız veya siz, dilekçe hazırlamalısınız. Dilekçede, davayı açan tarafın kimlik bilgileri, evlilik tarihi, nedenleri ve talepleri belirtilmelidir.
 • Dilekçenin mahkemeye sunulması: Dilekçe mahkemeye bizzat teslim edilebileceği gibi avukat aracılığıyla da gönderilebilir.
 • Duruşma: Mahkeme, dilekçeyi aldıktan sonra tarafları duruşmaya çağırır. Duruşmada taraflar, boşanma nedenleri ve talepleri hakkında açıklama yaparlar. Mahkeme gerekli görür ise tarafları arabuluculuk sürecine teşvik edebilir. 
 • Karar: Mahkeme, tarafların beyanlarını, delilleri ve diğer kanıtları göz önünde bulundurarak kararını verir.

Bu süreçte, yerel yasalara ve uygulamalara uygun hareket etmeniz ve gerekli belgeleri hazırlamanız önemlidir. Bu nedenle, bir avukattan destek almak en doğru seçim olacaktır.

2024 Boşanma Davası Açma Ücreti

Boşanma davası açma masrafı ülkeden ülkeye ve mahkeme sistemine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca davaya konu olan olaylara ve taleplere göre de farklılık gösterebilir. Türkiye’de, boşanma davası açma masrafı 2023 yılı itibariyle şu şekildedir:

 1. Dava harcı: Boşanma davası açmak için peşin harç, başvurma harcı ve gider avansının dosyaya yatırılması gerekmektedir. 2024 yılı için peşin harç 179,90 TL, başvurma harcı 179,90 TL ve gider avansı 710 TL olmak üzere toplam 1069,80 TL ile dava açılabilmektedir.
 2. Bilirkişi incelemesi: Mahkeme, davayla ilgili olarak bilirkişi incelemesi yapılmasını isteyebilir. Bilirkişi incelemesi için ödenmesi gereken tutar, inceleme konusuna ve bilirkişi sayısına göre değişebilir. Mahkemece belirlenmektedir.
 3. Avukatlık ücreti: Boşanma davası açmak için bir avukat tutarsanız, avukatlık ücreti de açacağınız dava ile ilgili taleplerin karmaşıklığına ve süresine göre değişiklik gösterebilir.

Bu masrafların yanı sıra, duruşma günlerindeki ulaşım, konaklama ve kayıp gelir gibi masraflar da oluşabilir. Ancak bu masraflar, davaya konu olan olaylara ve tarafların durumuna göre değişebilir. Bu nedenle, konuyla ilgili detaylı bilgiyi yerel mahkeme ve avukatlardan edinebilirsiniz.

Boşanma Davasını İlk Kim Açar?

Boşanma davasını ilk açacak kişi, evlilik birliği içindeki eşlerden herhangi biri olabilir. Türk Medeni Kanunu’na göre, eşlerden her biri, evlilik birliğinin devamı konusunda kusurlu davranışlarda bulunan diğer eşe karşı boşanma davası açabilir.

Boşanma davasının ilk açılacak tarafı, dava sürecinde belirleyici bir rol oynamaz. Ancak davayı ilk açan taraf, davanın açılması için gereken evrakları hazırlar ve dava açma prosedürlerini takip eder. Ayrıca ilk davayı açan taraf, dava sürecinde talep ettiği hususlara ilişkin olarak delilleri sunar ve mahkemece istenen beyanları yapar.

Dava sürecinde, her iki tarafın da avukatları varsa, avukatlar aracılığıyla davayı açmak ve savunmak daha yaygın bir yöntemdir. Bu şekilde, dava açma prosedürleri ve gereken evraklar avukatlar tarafından hazırlanır ve avukatlar müvekkillerinin çıkarlarını korumak için davayı takip ederler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konularda uzlaşmaya vardığı durumlarda açılır. Öncelikle, eşler aralarında bir boşanma protokolü hazırlar. Bu protokolde nafaka, mal paylaşımı ve çocukların velayeti gibi konularda anlaşmalarını detaylandırırlar. Protokolü imzaladıktan sonra, eşler birlikte ya da avukatları aracılığıyla aile mahkemesine başvurarak anlaşmalı boşanma dilekçesi sunar. Hakim, duruşmada tarafların rızasını ve protokolün içerdiği şartları onaylayarak boşanma kararını verir. Anlaşmalı boşanmanın en önemli şartı, tarafların en az bir yıldır evli olmaları ve duruşmada birlikte hazır bulunmalarıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Açma

Çekişmeli boşanma, eşler arasında anlaşmazlık olduğu durumlarda açılır. Aile mahkemesine sunulacak dilekçede boşanma sebepleri detaylandırılmalıdır. Süreç, dilekçenin mahkeme tarafından kabulü ve davanın karşı tarafa tebliğ edilmesiyle başlar. Ardından, taraflar delillerini, taleplerini ve savunmalarını sunar. Hakim, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi konularda kanıtları ve tanıkları inceleyerek karar verir. Çekişmeli davalarda, hukuki destek almak hakların korunması açısından önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Davaları Süresi

Çekişmeli boşanma davalarının süresi, davaya konu olan olayların karmaşıklığı, tarafların anlaşma sağlama isteği, davanın hangi mahkemede açıldığı ve mahkemenin iş yoğunluğu gibi birçok faktöre bağlıdır. Bu nedenle, kesin bir süre vermek zordur. Ancak genel olarak çekişmeli boşanma davaları, ortalama 1 ila 3 yıl arasında sürer.

Dava açıldıktan sonra, ilk duruşma tarihi belirlenir ve bu duruşmada tarafların iddia ve talepleri dinlenir. Mahkeme, delillerin toplanması ve bilirkişi raporlarının hazırlanması gibi süreçleri takip eder. Taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, yargılama devam eder. Mahkeme, davanın çözümü için taraflara sulh yolu önerileri sunabilir. Ancak taraflar sulh yolu önerilerine uymak zorunda değillerdir. Dava süreci boyunca taraflar arasında görüşmeler yapılabilir, arabuluculuk gibi alternatif çözüm uyuşmazlığı yolları da denenebilir. 

Çekişmeli boşanma davaları, taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda daha uzun sürebilir. Bu nedenle, tarafların dava sürecinde mümkün olan en kısa sürede anlaşma sağlamaları ve uzlaşma yollarını denemeleri önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Davası ile Anlaşmalı Boşanma Davası Farkları

Anlaşma Durumu: Çekişmeli boşanma davasında, taraflar boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda anlaşmazlık yaşar. Bu durum mahkemeye taşınarak hakimin karar vermesine bırakılır. Anlaşmalı boşanma davasında ise taraflar bu konularda önceden anlaşarak bir protokol hazırlar ve mahkemeye sunar.

Süre: Çekişmeli boşanma davaları genellikle uzun sürer. Delil toplama, tanık dinleme ve karşılıklı savunmalar için zaman gereklidir. Anlaşmalı boşanma davaları ise taraflar uzlaştığından, genellikle birkaç ayda sonuçlanır.

Kanıt Sunumu: Çekişmeli davalarda her iki taraf da iddialarını desteklemek için kanıt sunar ve mahkeme bunları inceler. Anlaşmalı boşanmalarda ise kanıt sunma zorunluluğu yoktur. Tarafların hazırladığı protokol, boşanma kararı için yeterli görülür.

Duruşmalar: Çekişmeli boşanma davalarında, tarafların savunmalarını yapması ve kanıtlarını sunması için birden fazla duruşma düzenlenir. Anlaşmalı boşanmalarda ise genellikle tek bir duruşma yapılır. Bu duruşmada, tarafların rızası teyit edilerek karar verilir.

Maliyet: Çekişmeli boşanma davaları, daha uzun sürmesi ve avukat ücretleri nedeniyle daha yüksek maliyetlidir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise kısa sürede sonuçlandığı için avukat ücretleri ve diğer masraflar düşüktür.

Boşanma Davası Belgeleri Nelerdir?

Boşanma davası için gereken belgeler, davanın niteliğine, tarafların durumuna ve hangi tür bir boşanma davası açılacağına göre değişebilir. Ancak genellikle aşağıdaki belgelerin hazırlanması ve sunulması gerekmektedir:

 1. Boşanma dilekçesi: Boşanma talebinin belirtildiği bir dilekçe hazırlanması gerekir. Bu dilekçede, dava türü, nedeni, tarafların kimlik bilgileri, boşanmaya ilişkin talepler ve deliller yer alır.
 2. Nüfus cüzdanı örneği: Tarafların nüfus cüzdanının birer örneği sunulur.
 3. Tanık beyanları: Tanıklar, mahkemece belirlenecek gün ve saatte hazır edilir.
 4. Deliller: Tarafların lehine olan deliller sunulur. Bu deliller arasında, tanık beyanları, evlilik birliğine ait belgeler, fotoğraflar, mesajlar, mailler ve telefon kayıtları gibi belgeler yer alabilir. Özellikle tanık beyanları mahkeme kararında büyük öneme sahiptir.
 5. Boşanma protokolü: Eşlerin anlaşmalı boşanma davası açmaları durumunda, boşanma protokolü hazırlanması gerekir. Bu protokolde, tarafların varsa malvarlığı durumu, velayet, nafaka gibi hususlara ilişkin anlaşmaları yer alır.
 6. Diğer belgeler: Mahkemece talep edilmesi durumunda, tarafların mesleği, gelir durumu, sağlık raporu ve diğer belgeler sunulabilir. Sosyal-ekonomik durum araştırması mahkemece ayrıca yapılır.

Yukarıda sıralanan belgeler, her dava için aynı olmayabilir. Bu nedenle, hangi belgelerin sunulması gerektiği, dava türüne ve tarafların durumuna göre değişebilir. Bu nedenle, bir avukatın yardımından faydalanmak ve dava sürecinde gerekli belgelerin tam ve doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlamak önemlidir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası süresi çekişmeli boşanma davası ise 1 ila 3 yıl arası sürer. Anlaşmalı boşanma davası ise ortalama 1 ay içinde sonuçlandırılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası mahkemelerin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama 1 ay içinde sonuçlandırılır. Anlaşmalı boşanma davasının açılması ise mahkeme bir duruşma günü belirler. Belirlenen duruşma gününde tarafların anlaşmalı boşanma protokolü gereği boşanmalarına karar verilir. Genellikle tek celsede karara bağlanır. Mahkeme duruşma yoğunluğuna göre belirlenen günde tarafları duruşma gününde mahkemede hazır bulunmaları için davet eder.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Tarafların talepleri, toplanacak delillere göre dava süresi de değişkenlik gösterir. Ortalama bir süre vermek gerekirse çekişmeli boşanma davası 1 ila 3 yıl arası sürmektedir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası çiftlerin son altı aydır birlikte yaşadıkları yerin Aile mahkemesinde açılır. Anlaşmalı boşanma davası ise herhangi bir yer Aile Mahkemesi’nde açılabilir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi bu davaları görür. 

Sık Sorulan Sorular

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma, tarafların boşanma koşulları ve sonuçları hakkında anlaşamadığı durumlarda açılan bir davadır. Eşlerden biri tarafından mahkemeye dilekçe sunulmasıyla başlar. Dilekçede boşanma gerekçeleri, varsa çocukların velayeti, mal paylaşımı gibi talepler detaylıca belirtilir. Ardından mahkeme, duruşma tarihini belirler ve tarafların karşılıklı savunma yapmasına olanak tanır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, her iki tarafın da boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda anlaşmaya vardığı durumda açılır. Eşler, bir protokol hazırlar ve mahkemeye başvurarak anlaşmalı boşanma için dilekçe sunar. Hakim, protokolün her iki tarafın da rızasıyla imzalandığından emin olduktan sonra boşanma kararını verir.

Boşanma Davası Açmak İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma davası, tarafların birlikte yaşadığı ya da en son yaşadığı yerin aile mahkemesine açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri de boşanma davasına bakar.

Boşanma Davası Avukatsız Açılır mı?

Boşanma davasını avukatsız açmak mümkündür, ancak hukuki süreç karmaşık olabileceğinden uzman bir avukatın rehberliği tavsiye edilir. Avukat, hakların korunması ve en iyi sonucu elde etmek için strateji geliştirir.

Boşanma Davası Nasıl Biter?

Dava, hakimin tarafları ve kanıtları değerlendirmesinin ardından bir karar vermesiyle sona erer. Mahkeme, boşanmayı onaylar ya da reddeder. Velayet, nafaka ve mal paylaşımı konularında karar verilir.

Boşanma Davası Nasıl İptal Edilebilir?

Boşanma davasını açan taraf, dilekçesini geri çekerek davayı iptal edebilir. Ancak, karşı taraf itiraz ederse, hakim davayı sonlandırmayabilir. Karşılıklı anlaşma sağlanarak da iptal gerçekleşebilir.

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur?

Boşanma davasını açan tarafın avantajlı olup olmaması, davanın niteliğine, delillere ve hukuki stratejiye bağlıdır. İlk başvuruyu yapan kişi, dava sürecini başlattığı için hazırlıklı olabilir. Ancak avantaj, her zaman davayı kimin açtığıyla değil, davada sunulan kanıtlarla belirlenir.

Boşanma Davasını İlk Açan Kim Olmalı?

İlk başvuruyu yapmak, taraflardan birine stratejik avantaj sağlayabilir. İddia eden taraf, kendi delillerini ilk olarak sunma imkanı bulur. Ancak dava açma kararı, haklar ve çıkarlar doğrultusunda düşünülmelidir.

Boşanmada Evde Kim Kalır?

Mahkeme, boşanma sürecinde evin kime tahsis edileceğine karar verirken çocukların velayet durumu, eşlerin ekonomik koşulları ve diğer faktörleri göz önüne alır. Çoğunlukla çocukların velayetini alan eş, evde kalma hakkına sahip olur.

Boşanmadan Önce Evden Ayrılmak Suç mu?

Evlilik süresince taraflardan birinin evden ayrılması, boşanma sebebi olabilir ancak tek başına suç oluşturmaz. Ancak ekonomik ya da fiziksel şiddet nedeniyle evden ayrılmak, yasal hakların korunması adına uygun görülebilir.

Eşime Boşanma Davası Açmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Öncelikle bir avukatla görüşerek hukuki danışmanlık alabilirsiniz. Dilekçede, boşanma gerekçelerini ve varsa taleplerinizi belirtmek önemlidir. Delillerinizi hazırladıktan sonra, dilekçeyle aile mahkemesine başvurabilirsiniz.

Taraflar Boşanma Davasına Katılmak Zorunda mıdır?

Her iki taraf da duruşmada bulunmalı ya da temsilci göndermelidir. Özellikle anlaşmalı boşanma davalarında tarafların duruşmaya bizzat katılması şarttır. Hakim, tarafların rızasını kontrol eder.

Boşanma Davası Açma Süresi Ne Kadar?

Boşanma davası açmak için belirli bir süre kısıtlaması yoktur. Ancak, davanın türüne ve boşanma sebebine göre farklı zaman aşımı süreleri uygulanabilir. Bu süreler boşanma gerekçesinin öğrenildiği tarihten başlar.

Boşanma Davası Açma Şartları Nelerdir?


Boşanma davası açmak için geçerli boşanma sebepleri bulunmalı ve dilekçede detaylıca belirtilmelidir. Bu sebepler arasında zina, şiddet, terk, akıl hastalığı, geçimsizlik ve diğer hukuki gerekçeler yer alır.

Boşanma Davası Açma Masrafı Ne Kadar?

Davayı açarken bir miktar harç yatırılması gerekir. Masraf, dava türüne ve taleplere göre değişir. Avukat ücretleri de masraflara eklenir. Adli yardım ile maddi durumu yetersiz olanlara ücretsiz avukat atanabilir.

Boşanma Davası Açmak İçin Neler Gerekir?

Boşanma davası için dilekçe ve kimlik belgesi gereklidir. Anlaşmalı boşanmalarda, protokol hazırlanmalıdır. Çekişmeli davalarda, deliller, tanıklar ve diğer belgeler sunulmalıdır.

Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kimlik belgesi ve dilekçenin yanı sıra, evlilik cüzdanı, mal varlığı belgeleri, çocukların doğum belgeleri gibi belgeler sunulabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü ve tanık listesi de dosyada yer almalıdır.

Boşanma Davası Açma Aşamaları Nelerdir?

Dava dilekçesinin hazırlanmasıyla başlar. Mahkeme, dilekçeyi kabul ettikten sonra karşı tarafa tebliğ eder. Karşılıklı savunmalar sunulur, duruşmalar yapılır. Mahkeme kararını verir.

Boşanma Davası Açma Süreci Nasıl İşler?

Başvuru ve dilekçe aşamasının ardından, mahkeme tarafından taraflar dinlenir ve savunmalar alınır. Çekişmeli davalarda, deliller sunulurken, anlaşmalı boşanmalarda protokol değerlendirilir. Mahkeme, talepleri ve kanıtları inceleyerek karar verir.

Boşanma Davası Açmak İçin Avukat Şart mı?

Avukat zorunlu değildir, ancak hukuki süreçte doğru adımlar atılması ve hakların korunması için önemlidir. Avukat, süreci hızlandırabilir ve yanlış anlaşılmaların önüne geçebilir.

E-Devlet Üzerinden Boşanma Davası Nasıl Açılabilir?

Boşanma davası, e-devlet üzerinden doğrudan açılamaz. Ancak mahkemelerdeki dosya durumu ve duruşma tarihleri takip edilebilir. Başvurular yine fiziki olarak mahkemeye yapılmalıdır.

Boşanma Davası Açmada Erkeğin Hakları Nelerdir?

Erkeklerin nafaka, velayet ve mal paylaşımında hakları vardır. Mahkeme, eşitlik ve adalet ilkesiyle karar verir. Çocukların velayeti, nafaka talepleri ve mal paylaşımı hukuka uygun olarak düzenlenir.

Boşanma Davası Açmada Kadının Hakları Nelerdir?

Kadınların da nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konularda hakları vardır. Velayet konusunda çocukların çıkarları önceliklidir. Nafaka talepleri, ekonomik koşullara göre belirlenir ve mal paylaşımı yapılırken kadının hakları korunur.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.