Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası
 
 

Tedbir nafakası, boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi, boşanma davasından bağımsız olarak da başka bir dava ile talep edilebilir.

Boşanma davasının açılması ile maddi gücü diğer tarafa istinaden daha düşük olan taraf, gerek kendi için gerekse çocuklar için nafaka talebinde bulunabilir. Mahkeme boşanma davasının açılmasından sonuçlanmasına kadar geçecek sürede bir nafaka tutarı belirler. Dava sonuçlanıncaya kadar ödenmesine hükmedilen nafaka türü tedbir nafakasıdır. Mahkemece en geç ilk duruşmada tedbir nafakası ile ilgili bir karar verilir. Ancak tedbir nafakası ile ilgili bir talep olmasa da hakim gerekli görür ise tedbir nafakasına hükmedebilir.

Tedbir nafakasına ilişkin karar, kararın verildiği tarihten itibaren değil, dava açıldığı tarihten itibaren geçerli olur. Nafaka yükümlüsü tarafından ödemenin yapılmaması durumunda İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra edilebilir.

Nafaka miktarı, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, çocukların eğitimi, yaşı gibi hususlara da dikkat edilerek belirlenir. 

Tedbir nafakası neye dönüşür?

Dava sonucu mahkemece tarafların boşanmalarına karar verilmesi durumunda durum ve koşulların varlığı halinde tedbir nafakası, eş için yoksulluk nafakasına, çocuklar için iştirak nafakasına dönüşür. Tedbir nafakası ile hükmedilen tutar değişebileceği gibi, nafaka tamamen de kaldırılabilir.

Boşanma davası açmadan tedbir nafakası talep edebilir miyim?

Boşanma davası açılmadan da tedbir nafakası talep edilebilir. Örneğin, eşler boşanmak istemiyor fakat birlikte yaşamaya ara vermiş ise eşlerden biri tedbir nafakası talebi için mahkemeye müracaat edebilir. Ancak birlikte yaşamaya ara verme sebebinin haklı nedene dayanması gerekir. Veyahut eşlerden birinin haklı bir sebep olmaksızın birlikte yaşamaktan kaçınması gerekmektedir. Çocuklar için talep edilecek tedbir nafakası için haklı neden şartı aranmamaktadır. Nafaka tutarı, yine tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre mahkemece hakkaniyete göre belirlenir.

Tedbir nafakası ne kadar?

Tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre değişkenlik gösterir. O nedenle ortalama bir tutar belirtmek oldukça güçtür.

Tedbir nafakası ne kadar sürer?

Dava sonuçlanıncaya kadar devam eder.

Tedbir nafakası ne demek?

Tedbir nafakası geçici nafaka türüdür. Boşanma davası sonuçlanana kadar belirlenen nafakadır. Çocuk içinde hükmedilebileceği gibi eşlerden biri de talep edebilir. Talep olmasa bile tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre hakim tarafından re’sen de tedbir nafakasına hükmedilebilir.

Asgari ücretle çalışan bir kişi ne kadar nafaka verir?

Talep eden eşin başkaca bir geliri yok ise ortalama 750-1500 TL arasında tedbir nafakasına hükmedilebilir. Eğer talep eden kişi de asgari ücret ile çalışıyor ise lehine tedbir nafakasına hükmedilmeyebilir. Ancak çocuk var ise çocuklar için eğitim giderleri de nazara alınarak geçici velayeti kendisinde olan tarafa ödenmek üzere çocuk için nafakaya hükmedilir.

Tedbir nafakası maaşın kaçta kaçı?

Maaşın %25 ile %60’ı arası mahkeme tarafından tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre karar verilir.

Asgari ücret artınca nafaka artar mı?

Asgari ücretin artması ile nafaka miktarı artış göstermez. Ancak masrafların artması ile birlikte gerekçe gösterilerek mahkemeden talep edilebilir. Mahkeme durum ve koşullara göre karar verecektir.

Tedbir nafakası ödenmezse ne olur?

Öncelikle icra takibine konu yapılır. Tedbir nafakası mahkeme ara kararı ile kurulduğundan her ne kadar ilamlı icra takibi başlatılamasa da ilamsız icra takibi konusu yapılabilir. Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesine rağmen nafaka borcunu ödemez ise nafaka borcunu ödememe suçu oluşur. İcra takibi, var ise birikmiş nafaka borçları ve devam eden aylara ilişkin nafaka borçları için açılmalıdır. Birikmiş nafaka borçları adi alacak niteliğinde olduğundan ödenmemesi suç teşkil etmese de devam eden aylara ilişkin nafaka borcunun ödenmemesi suç teşkil eder. İcra Ceza mahkemesine başvurularak borçlunun cezalandırılması istenir. Şikayet süresi nafaka yükümlülüğünün ihlal edildiği tarihten itibaren üç aydır. Sanık/borçluya verilecek ceza ise üç aya kadar tazyik hapsidir. Şikayet konusu nafaka tutarının ödenmesi durumunda sanık cezaevine girmiş dahi olsa tahliye edilir.

Tedbir nafakası ödemesi nasıl yapılır?

Nasıl ödeneceği konusunda mahkeme tarafından genellikle bir karar verilmez. Günümüz koşullarında bankadan havale/eft yoluyla ödeme yapılır. Nafaka için açılan bir icra takibi var ise nafaka tutarının icra müdürlüğü hesaplarına yapılması daha doğru olacaktır. Elden yapılan ödemelerin ispatı zor olacağından elden nakit ödeme yapılması doğru değildir.

Tedbir nafakası maaştan kesilir mi?

Nafaka için icra takibi başlatılmış ve borçlu nafaka yükümlüsüne ödeme emri tebliğ edilmiş olmasına rağmen ödeme yapılmamış ise alacaklının talebi ile icra müdürlüğü tarafından borçlunun almakta olduğu maaşından nafaka tutarının kesilerek gönderilmesi için işverene maaş haczi gönderilir. Aylık nafaka tutarı öncelikli alacaklardan olduğundan borçlunun maaşında başkaca haciz var ise onun önüne geçer ve maaşından nafaka tutarı kesilir. Fakat birikmiş nafaka alacakları adi alacak gibi değerlendirilir. Borçlunun maaşında başkaca haciz var ise sıraya girer. Önceki dosya borcu bitince birikmiş nafaka borcu ödemesi işveren tarafından icra müdürlüğüne ödenir.

Tedbir nafakasına faiz işler mi?

Tedbir nafakası her ne kadar ilk duruşmada karara bağlansa da boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere karar verilir. Ancak boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren değil, tedbir nafakasına hükmedilen tarihten itibaren faiz istenebilir. 

Ayrılık davasında da tedbir nafakası talep edebilir miyim?

Evet. Ayrılık davası ile birlikte talep edilecek tedbir nafakası da aynı hükümlere tabiidir. 

Tedbir nafakası için başlatılan icra takibine itiraz edilebilir mi?

Tedbir nafakası mahkeme kararına dayanmaktadır. Ancak tedbir nafakası kesin hüküm ile birlikte değil ara karar ile kurulduğundan ilamlı icra takibinin konusu yapılamaz. İlamsız icra takibine konu edilebilir. Borçlu tarafça ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra müdürlüğüne itiraz edilebilir. Ancak tedbir nafakası mahkeme kararı ile belirlendiğinden alacaklı itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurur. İtiraz nedeniyle asıl alacağın %20 si oranında icra inkar tazminatına hükmedilir. Bu nedenle tedbir nafakası mahkeme kararına dayandığından ilamlı icra takibi yapılamasa da benzer sonuçları vardır. 

Sigortalı işte çalışmak nafakayı keser mi?

Sigortalı olarak işe girmek kendiliğinden nafakayı ortadan kaldırmaz. Talep edilmesi halinde veya mahkemece gerekli görülmesi halinde tedbir nafakası azaltılabilir veya kaldırılabilir.

 
Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.