TCK Madde 86: Kasten Yaralama Suçu

İçindekiler

TCK 86

Tanım: TCK’nın 86. maddesi, bir kişinin başka bir kişiyi kasıtlı olarak yaralama eylemini düzenler. Yaralama, bir kişinin vücudunun herhangi bir kısmına zarar verme veya sağlığını bozma amacıyla gerçekleştirilen bir eylemi ya da eylemsizliği ifade eder.

Kasten Yaralamanın Şekilleri: Kasten yaralama, kişinin başka bir kişiyi kasıtlı olarak yaralama veya ona zarar verme niyetiyle gerçekleştirilebilir. Bu, fiziksel şiddetin yanı sıra diğer yöntemlerle de gerçekleştirilebilir.

Ceza: Kasten yaralama suçu, cismani zararın derecesine ve yaralamanın nasıl gerçekleştirildiğine bağlı olarak farklı ceza aralıklarını içerebilir. Hafif yaralama durumunda daha düşük cezalar uygulanırken, ağır yaralama veya ölümle sonuçlanan yaralamalarda daha ağır cezalar öngörülebilir. Ceza, yaralamanın basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilecek olması durumunda daha hafif cezayı öngörür iken, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek yaralamalar için daha ağır cezayı öngörür. 

Suçun basit halinin cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte olması durumunda dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi halinde ceza altı aydan az olamaz.

Eylem kanun da nitelikli haller arasında yer almaktaysa verilecek ceza yarı oranında, canavarsa hisle işlenmesi halinde bir kat artırılır. 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun cezası bazı hallerde bir kat bazı hallerde ise iki kat artırılır. 

Mağdurun Şikayeti: TCK madde 86’ya göre, suçun basit hali şikayete tabiidir. Yani mağdurun şikayeti ile soruşturma açılır. Ancak suçun nitelikli haller arasında yer alması durumunda şikayet aranmaksızın soruşturma yürütülür.

Özel Durumlar: Kasten yaralama, belirli özel durumlar altında daha ağır cezaları gerektirebilir. Örneğin, kamu görevlisine karşı işlenen bir kasten yaralama suçu veya silah kullanılarak işlenen bir yaralama, daha ciddi sonuçlar doğurabilir ve daha ağır cezalara yol açabilir. Ya da yaralama mağdurun yüzünde sabit bir ize, organlarından birini yitirmesine, gebe bir kadının bebeğini kaybetmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına neden olmuşsa suçun cezası daha ağır olacaktır.

Sonuç: TCK Madde 86, kasten yaralama suçunu düzenler ve kişiler arasındaki fiziksel şiddeti caydırmayı ve cezalandırmayı amaçlar. Suçun ciddiyetine ve zararın derecesine bağlı olarak, çeşitli ceza türleri ve ceza miktarları uygulanabilir. Yaralama suçları genellikle mağdurun şikayeti üzerine işlem görür ve özel koşullar altında daha ağır cezalara yol açabilir.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.