TCK Madde 87: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu

TCK 87

Tanım: Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesi, bir kişinin bir başka kişiyi kasıtlı olarak yaralama eylemini düzenler, ancak bu yaralamanın sonuçları daha ciddi ve ağırsa bu suç kapsamında yer alır. Bu madde, kasten yaralama eyleminin sonuçlarını değerlendirir ve daha fazla cezai sorumluluk getirir.

TCK 87: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesi, kasten yaralama fiilinin sonuçları itibariyle ağırlaşması durumunda uygulanacak cezaları düzenler. Bu madde, mağdurun yaralanma sonucunda kalıcı ve ciddi zararlar görmesi halinde faile daha ağır cezalar verilmesini öngörür. İşte bu suçu detaylandıran başlıca unsurlar:

 1. Duyular veya Organların İşlevinin Sürekli Zayıflaması:

  • Mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli olarak zayıflaması, örneğin bir gözün görme yetisinin azalması gibi durumlar bu kapsamda değerlendirilir.
 2. Vücut Organlarının İşlevinin Yitirilmesi:

  • Mağdurun vücut organlarından birinin işlevini tamamen kaybetmesi. Örneğin, bir kolun veya bacağın işlevini yitirmesi.
 3. Konuşma veya Çocuk Yapma Yeteneğinin Kaybolması:

  • Mağdurun konuşma yetisini veya çocuk yapma yeteneğini kaybetmesi. Bu, ağır bir netice olarak kabul edilir ve cezayı ağırlaştırır.
 4. Yüzde Sabit İz Kalması:

  • Mağdurun yüzünde kalıcı bir iz oluşması, estetik açıdan ciddi bir zarar olarak değerlendirilir ve cezanın artırılmasına neden olur.
 5. Gebeliğin Sona Ermesi:

  • Mağdurun hamile olması durumunda, yaralama fiili nedeniyle gebeliğin sona ermesi. Bu durumda, failin cezası ağırlaştırılır.
 6. İyileşmesi Mümkün Olmayan Hastalık veya Bitkisel Hayat:

  • Mağdurun iyileşme olasılığı bulunmayan bir hastalığa yakalanması veya bitkisel hayata girmesi, ağırlaştırılmış ceza nedenidir.
 7. Erken Doğum veya Çocuğun Düşmesi:

  • Yaralama fiili sonucunda, mağdurun gebeliğinin devamı süresince erken doğuma veya çocuğun düşmesine sebep olunması, cezayı artıran bir başka nedendir.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunda, fail, temel cezaya ek olarak üçte biri kadar artırılmış ceza alır. Bu düzenlemelerle, mağdurun gördüğü zararın ve bunun failin fiilinden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde, cezanın ağırlaştırılması amaçlanmıştır. Bu durum, ceza adaletinin sağlanması ve mağdurların korunması açısından önemlidir.

Cezai Yaptırımları

 • Dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası: Mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması, vücut organlarının işlevinin yitirilmesi, konuşma veya çocuk yapma yeteneğinin kaybolması, yüzünde sabit iz kalması, ya da gebeliğin sona ermesi gibi durumlarda uygulanır.

 • Sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezası: Mağdurun iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesi, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesi, yüzünün sürekli değişikliği, veya gebelik süresince erken doğum ya da çocuğun düşmesine neden olunması durumunda uygulanır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama: Madde, yaralama sonucunda ağırlaşmış durumları ele alır. Yani, bir kişinin kasıtlı olarak yaraladığı başka bir kişi, bu yaralanma sonucunda hayati tehlike yaşar veya uzun süreli bir hastalığa veya sakatlığa maruz kalırsa, bu durum “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” olarak kabul edilir.

Ceza: Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, daha ciddi sonuçlara yol açtığı için basit kasten yaralama suçuna göre daha ağır cezalara tabi tutulur. Ceza, yaralamanın türüne ve sonuçlarına bağlı olarak belirlenir. 

Yaralama fiili sonucu duyu veya organ kaybı, yüzde sabitiz, konuşmada sürekli zorluk, gebe bir kadına karşı işlenmesi durumunda bebeğin önce doğmasına verilecek ceza artırılır. Mağdurun iyileşme olasılığı olmayan bir hastalığa, bitkisel hayata girmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, gebe bir kadının bebeğini kaybetmesine neden olmuşsa ceza daha da ağır olacaktır. 

Kasten yaralama eylemi sonrası ölüm meydana gelmişse verilecek ceza sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis cezasıdır. Bazı hallerde de oniki yıl ile onsekiz yıl arası cezaya hükmonlunur.

Sonuç: TCK Madde 87, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu düzenler ve ciddi sonuçlar doğuran kasten yaralama eylemlerini cezalandırır. Bu madde, yaralamaların sonuçlarına ve ciddiyetine göre çeşitli ceza türlerini ve ceza miktarlarını içerir. Yaralama sonucunda ağırlaşmış bir durum söz konusuysa, daha yüksek cezai sorumluluklar söz konusu olabilir.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.