Kovuşturma Nedir?

Kovuşturma Nedir? Hukuk Sürecinin Önemli Bir Aşaması

Hukuk, toplum düzeninin sağlanması ve adaletin yerine getirilmesi için vazgeçilmez bir disiplindir. Bu alanda faaliyet gösteren birçok uzman, müvekkillere çeşitli hukuk dallarında hizmet sunmaktadır. Av. Tuğba Kopuz Şahin de bu uzmanlardan biridir ve Ümraniye’de hukuk danışmanlık ofisiyle müvekkillerine destek vermektedir. Bu makalede, kovuşturma kavramını anlamak için önemli olan tanımını, süreçlerini ve hukuk sistemindeki önemini ele alacağız.

Kovuşturma, suç isnadı altında olan kişinin soruşturma aşamasında toplanan deliller ışığında savcılık tarafından iddianame düzenlenmesi sonrası aşamayı ifade eder.

Kovuşturma süreci, çeşitli aşamalardan oluşur ve adil bir yargılama sağlamayı hedefler. Bu aşamalar şunları içerir:

Kovuşturma, hukukun temel unsurlarından biridir ve adaletin sağlanması için hayati bir öneme sahiptir.

İşte kovuşturmanın önemini anlatan bazı faktörler:

a) Suçluların Adaletle Karşılaşması: Kovuşturma süreci, suç işleyenleri adalete karşı sorumlu tutmak için bir mekanizma sağlar. Suçlu bulunanlar, suçlarına uygun cezalarla karşılaşır ve toplumun güvenliği sağlanır.
b) Masumiyet Karinesi: Kovuşturma süreci, masumiyet karinesine dayanır. Bu ilke, suçlu olduğu kanıtlanana kadar her bireyin masum olduğunu kabul eder. Kovuşturma süreci, suçlamaların doğruluğunu kanıtlamadan kimseyi suçlu ilan etmez.
c) Hukuki Güvencelerin Sağlanması: Kovuşturma süreci, hukuki güvencelerin sağlanmasını amaçlar. Bu, suçlanan kişinin adil bir yargılama hakkına sahip olmasını, savunma yapabilmesini ve kanıtlarını sunabilmesini sağlar.
d) Toplum Düzeninin Sağlanması: Kovuşturma süreci, suç işleyenlerin cezalandırılması ve toplumun güvenliğinin korunması için gereklidir. Adaletin sağlanması, toplumun düzenini ve huzurunu korur.

Soruşturma ile Kovuşturma Arasındaki Fark Nedir?

 1. Soruşturma ve kovuşturma, hukuki sürecin farklı aşamalarını temsil eden terimlerdir. İşte bu iki kavram arasındaki farklar:Soruşturma, suçun işlendiği iddiasının araştırıldığı aşamadır. Polis veya savcılar, delilleri toplar, tanıkları ifadeye çağırır ve suçla ilgili kanıtları değerlendirir. Soruşturma aşamasında, şüphelinin ifadesinin alınması, yakalanması, delillerin toplanması ve suçun niteliğinin belirlenmesi gibi adımlar yer alır.Kovuşturma, soruşturmanın ardından gerçekleşen bir süreçtir ve suçlamaların mahkeme önünde incelendiği davadır. Bu aşamada, savcı delilleri sunar, savunma avukatı müvekkilini savunur ve mahkeme delilleri değerlendirerek kararını verir. Kovuşturma, adil bir yargılama ve suçlu veya masumun belirlenmesi amacını taşır.Kovuşturma Evresinde Duruşma Hazırlığı: Kovuşturma aşamasında, duruşma hazırlığı önemli bir adımdır.

  Bu evrede şunlar gerçekleşir:
  • Savcı, iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi sonrası kovuşturm aşaması başlamış olur.
  • Savunma avukatı, müvekkilinin savunmasını hazırlar ve delilleri toplar.
  • Taraflar, tanıkları ve uzmanları duruşmaya çağırmak için gerekli düzenlemeleri yaparlar.
  • Mahkeme, duruşma tarihini belirler ve taraflara bildirir.
  Kovuşturma Aşamasında Duruşma: Kovuşturma aşamasında, duruşma, tarafların delillerini sunma ve savunma yapma fırsatı buldukları bir aşamadır. Bu aşamada şunlar gerçekleşir:
  • Savcı, delillerini sunar ve suçlamalarını destekler.
  • Savunma avukatı, müvekkilini savunur, delilleri sunar ve suçlamaları çürütmeye çalışır.
  • Tanıklar, ifadelerini verir ve deliller tartışılır.
  • Mahkeme, tarafların delillerini değerlendirir ve kararını vermeden önce gerekli incelemeleri yapar.
  Kovuşturma Evresinde Delillerin Tartışılması: Kovuşturma aşamasında, taraflar delilleri tartışır ve mahkeme önünde sunarlar. Bu süreçte şunlar gerçekleşir:
  • Savcı, delilleri sunar ve suçlamalarını desteklemek için tanıkları ifadeye çağırabilir.
  • Savunma avukatı, müvekkilini savunmak için delilleri sunar ve savunmasını güçlendirmek üzere tanıkları ifadeye çağırabilir.
  • Taraflar, delillerin geçerliliğini ve adil bir şekilde toplandığına dair argümanlarını sunarlar.
  • Mahkeme, delilleri değerlendirir, çelişkileri inceler ve hukuki standartlara uygunluğunu değerlendirir.
  Kovuşturma Evresinde Hüküm: Kovuşturma aşamasının sonucunda mahkeme, delilleri ve argümanları değerlendirerek kararını verir. Bu süreçte şunlar gerçekleşir:
  • Mahkeme, tarafların sunulan delilleri ve savunmaları değerlendirir.
  • Karar vermeden önce, hakim veya mahkeme heyeti, suçun kanıtlanıp kanıtlanmadığını değerlendirir.
  • Mahkeme, hükmünü verir ve suçlu bulunanlar için uygun cezayı belirler.
  • Karar açıklanır ve taraflar gerekirse temyiz hakkını kullanabilir.
  Kovuşturma Yapmakla Görevli Ceza Mahkemeleri: Kovuşturma süreci, ceza mahkemeleri tarafından yürütülür. Türkiye’de Adalet Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimliği ve İstinaf Mahkemeleri gibi farklı derecelerdeki mahkemeler, kovuşturma aşamasında görev yaparlar. Bu mahkemeler, suçun niteliği ve ciddiyetine göre görev ve yetki alanlarına sahiptirler.Kovuşturma, hukuki sürecin önemli bir aşamasıdır ve suçlamaların mahkeme önünde incelendiği süreci ifade eder. Bu aşamada deliller sunulur, savunma yapılır ve mahkeme kararını verir. Kovuşturma süreci, adil bir yargılama sağlamak ve adaletin yerine getirilmesini amaçlar. Av. Tuğba Kopuz Şahin gibi uzmanlar, müvekkillerine kovuşturma süreciyle ilgili danışmanlık hizmetleri sunarak, hukuki haklarını korumalarına yardımcı olurlar. Görüş almak ve daha fazla bilgi edinmek için +90 0216 553 51 27 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.