CMK-147 İfade Verme Nedir?

CMK 147

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 147. madde, “İfade ve sorgunun tarzı” ile ilgili düzenlemeleri içerir. Bu madde, şüpheli veya sanığın ifadesinin nasıl alınacağı ve haklarını düzenler. Bu hak, adil bir yargılamanın temel unsurlarından biridir ve şüpheli veya sanığın, lehine veya aleyhine olan tüm delilleri bilme ve bunlar üzerine savunmasını yapabilme imkanını sağlar.

İfade Ne Demek?

İfade, bir kişinin, genellikle bir suçla ilgili olarak, polis, savcı veya mahkeme önünde sözlü veya yazılı olarak verdiği bilgi, açıklama veya tanıklıktır. İfade, bir olay hakkında bilgi sahibi olan şüpheli, tanık veya mağdur tarafından sağlanabilir ve yargılama sürecinde delil olarak kullanılabilir. İfade verme işlemi, kişinin kendi beyanlarını, gözlemlerini veya olay hakkındaki bilgilerini yetkili makamlarla paylaşması anlamına gelir. Bu süreç, adaletin sağlanması için kritik öneme sahiptir ve kişilerin ifadeleri, yargılama sürecinin doğruluğu ve adil olması açısından büyük önem taşır. İfade verme, aynı zamanda bireylerin yasal haklarının bir parçasıdır ve bu süreçte, bireylerin hakları korunmalıdır.

Madde, genellikle şu hususları içerir:

  • Şüpheli veya sanığın kimliği tespit edilir. Kimlik bilgilerinin doğru olup olmadığı şüpheli veya sanıktan sorulur. Kişisel ve ekonomik durumu hakkında da bilgi alınır.
  • Kendisine yüklenen suç anlatılır.
  • Müdafii seçme hakkının bulunduğu kendisine hatırlatılır. Bir müdafii yardımından yararlanmak istediği takdirde dilerse kendi seçeceği ya da baro tarafından kendisine atanacak bir avukat tarafından hukuki yardım alabilir.
  • Yakalanan kişinin aile yakınlarına haber verilir.
  • Yüklenen suç ile ilgili susma hakkının olduğu kendisine hatırlatılır.
  • Yüklenen suç ile ilgili elinde ki delilleri sunabileceği ve delil toplanmasını isteme hakkının olduğu kendisine hatırlatılır. 
  • İfade verenin kimlik bilgileri, kişisel ve ekonomik durumuna ait bilgiler, ifade verenin beyanları, hakların hatırlatıldığına ilişkin bilgiler, var ise müdafiiye ait bilgiler ve beyanları ifade tutanağında yer alır ve ifadeyi alan polis memuru veya savcıya ait sicil bilgileri, ifade verenin ve varsa müdafiinin imzası ile tutanak kapatılır.

CMK 147. madde, sanığın savunma hakkının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla önemli bir düzenlemedir. Bu düzenleme, adil yargılama hakkının bir parçasıdır. 

CMK’nın bu maddesi, aynı zamanda, yargılama sürecinin şeffaflığını ve hakkaniyetini temin etmekte, sanığın masumiyet karinesinden tam olarak yararlanabilmesi için gerekli zemini hazırlamaktadır. Bu düzenlemeler, uluslararası hukuk normları ve insan haklarına dair sözleşmelerle de uyumludur ve bu belgelerde yer alan adil yargılanma hakkı ile savunma hakkının etkili bir şekilde kullanılması ilkesini destekler.

Karakolda İfade Verdikten Sonraki Süreç

Karakolda ifade verdikten sonra izlenecek süreç, verilen ifadenin niteliğine, olayın ciddiyetine ve hukuki prosedürlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak, bu süreç şüpheli, tanık veya mağdurun durumuna göre farklılık gösterse de, temel adımlar şu şekilde sıralanabilir:

Şüpheli Olarak İfade Verme

İfade İşlemleri: Şüpheli, karakolda ifade verdikten sonra, ifadesi tutanağa geçirilir. Bu işlem, şüphelinin suçlamalar hakkında bilgi sahibi olmasını ve savunma yapmasını sağlar.

Hukuki Yardım: Şüphelinin, ifade sırasında veya sonrasında bir avukattan hukuki yardım alma hakkı vardır. Bu, özellikle ciddi suçlamalar söz konusu olduğunda önemlidir.

Adli İşlemler: İfade sonrası, polis ek delil toplayabilir. Eğer yeterli delil varsa ve suçun ciddiyetine bağlı olarak, şüpheli gözaltına alınabilir veya tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilebilir. Bu savcılık talebi ile mümkündür.

Savcılık Aşaması: Polis tarafından toplanan deliller ve ifadeler, ilgili savcılığa iletilecek ve savcılık tarafından dosya incelenecektir. Savcılık, dosyayı kovuşturmaya yer olmadığına karar verebilir veya iddianame hazırlayarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasını isteyebilir. Soruşturmanın devamında eğer şartlar oluşmuş ise hakkında tutukluluk talep edebilir. Bu konuda kararı verecek mercii Sulh Ceza Hakimliği’dir. Sulh Ceza Hakimliği şüpheliyi sorguya alarak tutukluluk talebini kabul edebilir veya talebi reddederek şüpheliyi serbest bırakabilir. Karara karşı taraflar 7 gün içinde itiraz hakkını kullanabilir.

Tanık Olarak İfade Verme

Tanık Koruma: Tanık olarak ifade veren kişiler, gerektiğinde koruma altına alınabilir. Bu, özellikle tanığın veya ailesinin güvenliğinin tehlikede olduğu durumlarda geçerlidir.

Mahkeme Süreci: Tanığın verdiği ifade, ilerleyen mahkeme süreçlerinde kullanılabilir. Tanık, dava sırasında yeniden ifade vermek üzere mahkemeye çağrılabilir.

Mağdur Olarak İfade Verme

Hukuki Destek ve Koruma: Mağdur, ifade verdikten sonra hukuki destek ve gerektiğinde koruma talep edebilir. Mağdurlar için çeşitli destek hizmetleri ve koruma programları mevcuttur.

Tazminat ve Destek Hizmetleri: Mağdur, suçtan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi için başvuruda bulunabilir. Ayrıca, psikolojik destek gibi çeşitli hizmetlere erişim sağlayabilir.

Karakolda ifade verdikten sonra süreç, yasal prosedürlere ve olayın özelliklerine göre değişiklik gösterir. Bu süreçte, şüpheli, tanık veya mağdurun hakları korunur ve yasal süreçler adaletin sağlanması için titizlikle işletilir. Her durumda, bireylerin hukuki yardım alması, haklarını daha iyi anlamaları ve korumaları açısından önemlidir.

Şüpheli

Şüpheli, bir suçun işlenmesinde rolü olduğundan şüphelenilen ve bu nedenle hukuki süreçte resmi olarak soruşturulan kişidir.

Savcılık İfadesi

Savcılık ifadesi, bir suç soruşturması kapsamında, şüpheli, tanık veya mağdurun savcı huzurunda verdiği sözlü veya yazılı beyandır.

Avukatın Savunması

Avukatın savunması, genellikle hukuki bir süreçte müvekkili lehine verdiği beyandır. İfade sırasında beyanda bulunabileceği gibi daha sonradan da toplanan deliller doğrultusunda ayrıca savunma sunabilir. 

Tutanak Sicile İşler Mi

Bir tutanağın kişinin siciline işlenip işlenmeyeceği, kişinin ilgili soruşturma sonucu hakkında kamu davası açıldıktan sonra ceza alması ve kesinleşmesine bağlıdır. Açılan soruşturma dosyaları sicile işlemez. Kişinin siciline işlemesi için hakkında kamu davası sonucu mahkeme tarafından cezalandırılması gerekir.

Savcının İfadeye Çağırma Süresi

Savcının bir kişiyi ifadeye çağırma süresi, soruşturmanın gereksinimlerine ve aciliyetine bağlı olarak değişir. Çağrı, soruşturmanın seyrine göre yapılır.

Savcılığa İfade Verdikten Sonra

Savcılığa ifade verdikten sonra, savcı elde edilen bilgileri değerlendirir ve soruşturmanın devam ettirilip ettirilmeyeceğine, dava açılıp açılmayacağına veya kovuşturmaya yer olmadığına karar verir.

Karakol İfade Tutanağı

Karakol ifade tutanağı, polis merkezinde şüpheli, tanık veya mağdur tarafından verilen ifadenin yazılı kaydıdır. Bu tutanak, soruşturma dosyasına eklenir ve hukuki süreçte kullanılır.

İfade Verdikten Sonra

İfade verdikten sonra, ifadeniz soruşturma dosyasına eklenir ve soruşturmayı yürüten savcı tarafından değerlendirilir. Soruşturma, ek delil toplama, diğer tanıkların ifadesini alma veya karar aşamasına geçebilir.

Sorgu Ne Demek?

Sorgu, ifade alma sürecinden sonra savcılık tarafından yakalanan kişinin serbest bırakılması veya tutukluluk talep etmesi halinde Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan beyanlardır. Sulh Ceza Hakimliği, sorgu sırasında ifade de verilen beyanlar ile ilgili sorular yöneltebilir. Şüphelinin kaçma şüphesi veya delil karartma şüphesi var ise savcılık tarafından tutukluluk talep edildiği takdirde Sulh Ceza Hakimliği savcının talebini değerlendirecek merciidir. Şüphelinin ifadesi ve Sulh Ceza Hakimliği önünde vereceği sorgu beyanı ve tutumu Sulh Ceza Hakiminin kararında etkili olan faktörlerdir. Sorgu sırasında, bir kişiye yöneltilen sorular, olayın çeşitli yönlerini açığa çıkarmayı amaçlar. Sorgu, adaletin sağlanması ve suçların çözümlenmesi sürecinde önemli bir role sahiptir ve yasal prosedürlere uygun şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Kovuşturma

Bulmaca bağlamında “kovuşturma” kelimesi, genellikle “suç soruşturmasının mahkemede yargı aşamasına geçişi” anlamına gelir. Hukuki terim olarak, bir suç isnadıyla ilgili olarak savcılık tarafından yapılan soruşturma sonucunda yeterli delil bulunması ve iddianame hazırlanarak dosyanın mahkemeye sevk edilmesi sürecidir.

Hakim Karşısında İfade Verme

Hakim karşısında ifade verirken, tanık, şüpheli veya sanık olmanıza bağlı olarak, avukatınızın rehberliğinde hareket etmek önemlidir.

Mahkemede İfade Değiştirmek

Savcılık aşamasında verdiğiniz ifadeyi gerekli durumların varlığı halinde avukat eşliğinde ifade vermemiş iseniz mahkemede değiştirebilirsiniz. Aynı ifadeyi verme zorunluluğu yoktur. Ancak hakim ifadeler arasında ki çelişkilerin açıklanmasını isteyebilir.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.