Asliye Ceza Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçlara ilişkin dava dosyalarını inceleyen ve karar veren bir mahkeme türüdür. Ceza hukuku alanında faaliyet gösterir ve suç işleyen kişilerin yargılanması sürecini yönetir. Özel kanunlarda ki düzenlemeler hariç olmak üzere hapis cezası üst sınırı 10 yıl ve daha az olarak öngörülen suçlara bakar.

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

 1. Asliye Ceza Mahkemesinin görevleri şunları içerir:
  1. Suç işleyen kişilerin yargılanması ve cezalandırılması.
  2. Suçluların savunma haklarını koruma ve adil yargılanma süreçlerini sağlama.
  3. Delilleri toplama, tanıkları dinleme ve duruşmaları yönetme.
  4. Mahkeme kararlarını verme ve cezai yaptırımları uygulama.
  5. Ceza infazı ve denetimli serbestlik tedbirlerini belirleme.
  6. Sulh ceza hakimliği tarafından verilen tutuklama ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin yapılan itirazları inceleme ve karara bağlama

Asliye Ceza Mahkemeleri Nerelerde ve Nasıl Kurulur?

Asliye Ceza Mahkemeleri, Türkiye’nin farklı ilçe ve illerinde bulunur. Mahkemeler, ilgili Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen yerlerde kurulur. Bir ilçede birden fazla asliye ceza mahkemesi olabilir, bunlar genellikle suç yoğunluğuna bağlı olarak belirlenir.

Asliye Ceza Mahkemelerinin Yapısı Nasıldır?

Asliye Ceza Mahkemeleri, tek bir hakim tarafından yönetilen tek hakimli mahkemelerdir. Görev yapan hakim, davaları inceleyerek karar verir. Duruşmalarda hakim yanında iddia makamı olarak savcı da yer alır. Mahkemenin adalet dağıtma yetkisine sahip olduğu alan belirli bir ilçe veya bölgeyle sınırlıdır. O ilçe veya bölgede işlenen suçlara bakmakla görevlidir.

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar ve Davalar Nelerdir?

Asliye Ceza Mahkemeleri, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve hapis cezasının üst sınır 10 yıla kadar olan suçlarla ilgili davaları görür. Bu suçlar arasında hırsızlık, basit dolandırıcılık, yaralama, hakaret, cinsel saldırı, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu gibi çeşitli suçlar bulunur. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu veya imar kirliliğine neden olma suçu gibi diğer bazı suçlarda asliye ceza mahkemelerinde ele alınabilir.

Asliye Ceza Mahkemelerinin Hangi Kararları için İstinaf Başvurusu Yapılmaz?

Asliye Ceza Mahkemelerinin verdiği hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Ancak itiraz edilmesi mümkündür. 

Ayrıca asliye ceza mahkemelerince verilen hapis cezasından çevrilen adli para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen 3000 TL dahil adli para cezası mahkumiyet hükümlerine, üst sınırı 500 günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine, kanunda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulamaz. 

Diğer hükümlere karşı yapılacak istinaf veya itiraz başvurusu hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmesi suretiyle yapılır. Hüküm istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa süre tebliğ tarihinden itibaren başlar.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.