Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?


Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların boşanma şartları üzerinde anlaşmaya varmaları durumunda açılan davalardır ve genellikle daha hızlı bir şekilde sonuçlanır. Ancak, boşanma kararının kesinleşmesi, dava sürecinin sona erdiği ve kararın hukuki olarak bağlayıcı hale geldiği anlamına gelir. İşte bu süreçle ilgili temel bilgiler:

Kısa Karar ve Gerekçeli Karar

  • Kısa Karar: Mahkemenin verdiği kararın özeti niteliğindedir. Duruşma sonunda genellikle sözlü olarak açıklanır ve taraflara kararın esasını bildirir.
  • Gerekçeli Karar: Mahkemenin, kararını verme nedenlerini ve hukuki dayanaklarını detaylı bir şekilde açıkladığı, yazılı hale getirilmiş karardır. Gerekçeli karar, kısa kararın ardından belirli bir süre içinde hazırlanır ve taraflara tebliğ edilir.

Boşanma Kararının Tebliği (Tebligat)

Boşanma kararının tebliği, mahkeme kararının resmi olarak taraflara bildirilmesi işlemidir. Bu, kararın taraflarca hukuki süreçler açısından bilinmesini ve gerektiğinde itiraz edilebilmesi için önemlidir.

Tebligatın Ayrıntılı Düzenlenmesinin Sebebi

Tebligatın ayrıntılı olarak düzenlenmesi, hukuki süreçlerin adil, şeffaf ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak içindir. Tarafların, kendilerini etkileyen kararlardan tam olarak haberdar olmaları ve bu kararlara karşı haklarını kullanabilmeleri için gereklidir.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi

Boşanma kararı, tarafların istinaf mahkemesine başvurma süresinin dolması sonrası karar için istinaf yoluna müracaat edilmez ise karar kesinleşir. Eğer yerel mahkemenin gerekçeli kararına karşı istinaf yoluna müracaat etmek istiyorsanır, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurduğunuza ilişkin dilekçenizi mahkemeye sunmalısınız. 

Kesinleşme Süresi

Anlaşmalı boşanma davalarında istinaf yoluna müracaat edilmesi için belirlenen süre, gerekçeli kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren iki haftadır.

Anlaşmalı Boşanma Kararının Hızlı Kesinleşmesi İçin Yapılması Gerekenler

  • Tarafların, kararın tebliğ edilmesinden sonra itiraz etmemesi,
  • Gerekli belgelerin ve tebligatın hızlı bir şekilde yapılması,
  • Mahkeme süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

Kesinleşme Şerhi

Kesinleşme şerhi, bir mahkeme kararının kesinleştiğini belirten ve kararın artık hukuki olarak bağlayıcı olduğunu gösteren resmi bir notadır. Bu şerh, kararın resmi kayıtlara işlenmesiyle eklenir.

Boşanma Davası Sonrasında Taraflar İmza Atmazsa

Anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların anlaşma şartlarını içeren bir protokolü imzalamaları ve mahkemeye sunmaları gerekir. Bu protokol, dava sürecinin başında sunulur ve boşanma kararının bir parçası haline gelir. Mahkemenin duruşmada açıkladığı kısa kararda tarafların imza atması gerekir. Daha sonrasında mahkeme kararının gerekçesini açıkladığı ayrıntılı gerekçeli kararı tarafların adreslerine tebliğe çıkarılır. Kararın tebliğinden itibaren yasal itiraz süresinin geçmesi ve karara karşı herhangi bir itirazın yapılmaması durumunda otomatik olarak kesinleşir. Kesinleşme şerhinin düzenlenmesi ile birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak tarafların medeni durumu bildirilir. Taraflar nüfus müdürlüğüne giderek kimlik değişimlerini yapabilir. Nüfus müdürlüğüne giderken gerekli olmasa da yanlarında mahkeme kararının bir suretinin bulunması fayda sağlayabilir. 

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.