Adli tatil ne zaman başlıyor?

Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre 20 Temmuz’da başlatıp 31 Ağustos’da sona erer.

Adli tatilde görülen dava ve işler nelerdir?

  1. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi. 
  2. Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler. 
  3. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
  4. Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar. 
  5. Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri. 
  6. İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. 
  7. Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler. 
  8. Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler. 
  9. Çekişmesiz yargı işleri. 
  10. Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Adli tatilde boşanma davası açılır mı?

Her türlü dava adli tatilde açılabilir. Boşanma davası da adli tatilde açılır. Adli tatilde sadece duruşma görülmez ve bazı davalar için süreler işlemez.

Adli tatilde avukatlar çalışır mı?

Avukatlar, kamu hizmeti görmesine karşın memur değildir. Bu nedenle adli tatillerde sadece duruşma görülmez ve bazı davalar için cevap dilekçesi verilmesi, istinaf başvurusu gibi süreler durur, işlemez. Ancak davalar açılabilir. Bu nedenle avukatlar adli tatilde çalışır.

Adli tatilde süreler nasıl işler?

Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Ceza davalarında ise adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

Adli tatilde nöbetçi mahkeme var mı?

Adliyelerin adli tatilde kapalı olduğu algısı doğru değildir. Adli tatilde adliyeler açıktır ve nöbetçi mahkemeler vardır.

Savcılar adli tatile giriyor mu?

Savcılar adli tatilde izinlerini dönüşümlü olarak kullanır. Adli tatilde de nöbetçi savcı vardır.

Adli tatilde tutuklama olur mu?

Tutuklu bulunan şüpheli veya sanığın dava ve işleri görülmeye devam eder.

Aile mahkemesi adli tatilde çalışıyor mu?

Boşanma davaları duruşmaları görülmez ve süreler işlemez. Ancak 6284 sayılı kanun kapsamında ki talepler veya kanunda sayılan ivedi işler nöbetçi aile mahkemesince incelenerek karara bağlanır.

Ağır ceza mahkemeleri adli tatile girer mi?

Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

Adli tatilde dosya kesinleşir mi?

Yerel mahkemece verilen kararın istinaf yolu açık ise adli tatile denk gelmesi durumunda süreler duracağından tarafların istinaf hakkından açıkça feragati yoksa karar kesinleşmez. Örneğin, yerel mahkeme kararı ilgilisine 6 Temmuz tarihinde tebliğ edilmiş olsun, iki hafta istinaf süresinin son günü 20 Temmuz’a yani adli tatilin ilk gününe denk geldiğinden süreler duracaktır. Bir hukuk davasında bu örnek için süre 7 Eylül’de sona erer ve istinaf edilmemesi durumunda 8 Eylül’de karar kesinleşir. Ancak taraflar açıkça istinaf hakkından feragat ederse karar adli tatil olsa dahi kesinleşir.

Ancak dava adli tatilde görülen dava ve işler arasında ise bu tür dava ve işler için süreler işlemeye devam ettiğinden dava kesinleşir.

Adli tatilde ceza itiraz süresi işler mi?

Tutuklu bir iş değilse ceza itiraz süresi adli tatilde işlemez.

Adli tatilde icra dosyası açılır mı?

İcra mahkemesi ve icra müdürlüğü iş ve işlemleri adli tatilden etkilenmez. İcra mahkemesi ve icra müdürlüğü işlemleri yürür.

Tazminat davası adli tatilde görülür mü?

İşçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan davalar adli tatilde görülmeye devam eder. Ancak diğer tazminat alacaklarını içerir davalar adli tatilde görülmez. Ancak davanın açılmasına bir engel yoktur.

Nöbetçi mahkemede boşanma olur mu?

Anlaşmalı boşanma davaları gecikmesinde sakınca bulunan bir hal ve durum var ise nöbetçi aile mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Mahkeme adli tatil de olsa bir duruşma günü verebilir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan bir hal veya durumun varlığı halinde bu mümkündür. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma davası adli tatilde açılabilir ama verilecek duruşma günü için adli tatilin sona ermesi beklenir.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.