10 Yıllık Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye

Kira sözleşmesi, kiraya veren ile kiracı arasında belirli veya belirsiz süreli yapılabilen Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bir sözleşmedir.  

Borçlar Kanunu’na göre belirli süreli kira sözleşmesi 10 yılı aşkındır devam ediyor ise bu durumda kiraya veren hiçbir sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi için belli bazı koşulların oluşması gerekmektedir. Bunlar:

1.Belirli süreli kira sözleşmesinin uzama yılının 10 yılı geçmiş olması

10 yıllık sürenin başlangıcı sözleşmenin imza tarihi değil, belirli süreli kira sözleşmesinin sona erdiği tarihtir. Yani diyelim ki sözleşmenizin başlangıç tarihi 01.03.2012 olsun. 1 yıllık bir kira sözleşmesi yaptığınızı varsayalım. Burada sözleşmenin sona erdiği tarih 01.03.2013 dür. Aynı şartlarda uzayarak 10 yıl boyunca sözleşmenin devam etmesi durumunda bu şart gerçekleşmiş olacaktır. 10 yıllık süre 01.03.2023 tarihinde dolacak ve kiraya veren bu tarihten sonra kira sözleşmesini feshedebilecektir. 

Sözleşmenin yenilenmiş olması durumunda yenilendiği tarihte sözleşme süresi yeniden başlar. Örneğin; kiracı ile kiraya veren arasında yapılan ilk sözleşme 01.03.2012 tarihli olsun. Ancak taraflar arasında sözleşme 01.03.2017 tarihinde yeniden yapılmış ise bu durumda 10 yıllık sürenin başlangıcı yenilenen sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren başlayacaktır. Yenilenen sözleşme 1 yıllık yapılmış ise bu durumda 01.03.2018 tarihinde 10 yıllık süre başlayacaktır. Kiraya veren bu sebebe dayanarak tahliye davası açabilmesi için 01.03.2028 tarihini bekleyecektir. 

2.Kiracıya sözleşmenin feshedileceğine dair bildirimde bulunulmalıdır.

Kiraya veren kira sözleşmesini feshetmek istiyorsa kira sözleşmesinin sona erdiği tarihten geriye doğru en geç 3 ay önce kiracıya bildirimde bulunmalıdır. Yapılacak bildirimin yazılı olması gerekmektedir. 

Yukarıda ki örneğimizde ki kira sözleşmesi tarihlerine göre bildirimin en geç 01.12.2022 tarihinde yapılmış olması gerekir. Burada önemli olan bir diğer husus ise yazılı bildirimin en geç 01.12.2022 tarihine kadar kiracıya tebliğ edilmiş olması gerekir. Bildirim 01.12.2022 tarihinde noter kanalıyla gönderilmiş ancak tebliğ edildiği tarih 07.12.2022 ise süre geçmiş olacak ve sözleşme aynı koşullarla 1 yıl daha uzamış olacaktır. 

Tahliye Davası

10 yılı aşkın süredir devam eden kira sözleşmesi kiraya veren tarafından bildirim süresine uyularak feshedilmiş olmasına rağmen kiracı, kiralananı tahliye etmiyor ise kiraya veren tahliye davası açarak kiracının kiralanandan tahliyesini isteyebilir. Bu sebebe dayanarak açılan tahliye davaları için kiraya verenin kira sözleşmesini hangi gerekçe ile feshettiğine dair bir gerekçe ileri sürmek zorunda değildir. Mahkemece kira sözleşmesinin başlangıç tarihi, uzama süreleri ve bildirimin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapar ve sonucuna göre karar verir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olup, yetkili mahkeme ise kiralanan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.