Sulh Hukuk Mahkemesi

Sulh Hukuk Mahkemesi, hukuki anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan bir mahkeme türüdür.

Sulh Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakmakla Görevlidir?

  1. Sulh Hukuk Mahkemesi aşağıdaki davalarla görevlidir:
    1. Kira ilişkisinden kaynaklanan tahliye, alacak, tespit, uyarlama davalarıKat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan davalarİzale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davalarıMiras davaları, mirasçılık tespiti, miras paylaşımı gibi miras hukukundan kaynaklanan davalarKayyım atanması başvurularıVasi davalarıVasiyetname ile ilgili başvurularArabuluculuk işlemleri için icra edilebilirlik şerhi verilmesi, yetki itirazının değerlendirilmesi ve arabuluculuk bürosunun bulunmadığı yerlerde arabulucu atanması vb işlemler
    Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Sulh Hukuk MahkemesiYetki alanı dışında kalan bir davayla ilgili olarak görevsizlik kararı verebilir. Bu durumda, davanın yetkili başka bir mahkemeye yönlendirilmesi gerekebilir.Sulh Hukuk Mahkemesinin Kararına Karşı İstinaf ve Temyiz Başvurusu Sulh Hukuk Mahkemesinin verdiği kararlara karşı tarafların dava konusu ve değerine göre istinaf veya temyiz başvurusunda bulunma hakkı vardır.
    1. İstinaf Başvurusu: Sulh Hukuk Mahkemesinin verdiği karara karşı istinaf başvurusu, kararın temyiz edilmeden önce bir üst mahkemede yeniden incelenmesini sağlar. İstinaf başvurusu, karara karşı iki hafta içinde yapılmalıdır. İstinaf incelemesi, kararın hukuka uygunluğunu ve doğruluğunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilir.Temyiz Başvurusu: Kat mülkiyetinden doğup taşınmazın aynına ilişkin davaların temyizi mümkündür. Ancak sulh hukuk mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar temyiz edilemez. Temyiz başvurusu, istinaf kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde yapılmalıdır. Yargıtay, dosyayı inceleyerek kararı hukuki açıdan değerlendirir ve gerekli görürse yeni bir karar verebilir.
    Sulh Hukuk Mahkemesi kararlarına karşı yapılan istinaf ve temyiz başvuruları, yargı sürecinde tarafların haklarını koruma ve hukuka uygunluğu denetleme imkanı sağlar. İstinaf ve temyiz süreci, mahkeme kararının tekrar değerlendirilmesi ve gerekli görülen hataların düzeltilmesi için önemli bir adımdır.Özetle, Sulh Hukuk Mahkemesi kararlarına karşı istinaf ve Kat mülkiyetinden doğup taşınmazın aynına ilişkin davalar için temyiz başvurusu yapma hakkı vardır. İstinaf başvurusu, kararın bir üst mahkemede yeniden incelenmesini sağlarken, temyiz başvurusu ise Yargıtay tarafından kararın hukuka uygunluğunun denetlenmesini sağlar. Bu başvurular, tarafların haklarını koruma ve hukuki açıdan adil bir sonuç elde etme amacını taşır.

Av. Tuğba Kopuz Şahin Sulh Hukuk Mahkemesi

Sulh Hukuk Mahkemesi: Hukuki Anlaşmazlıkların Çözümünde Bir Adım”

Hukuki anlaşmazlıkların çözümünde etkili ve hızlı bir yöntem olarak sulh hukuk mahkemeleri önemli bir rol oynamaktadır. Sulh hukuk mahkemeleri, uzmanlık alanlarına odaklanan ve müvekkillerine hizmet sunan avukatların yanı sıra, adaletin hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlayan bir platform olarak bilinir. Türkiye’deki hukuk sistemimizde de sulh hukuk mahkemeleri önemli bir yer tutar ve çeşitli hukuki anlaşmazlıkların çözümünde başvurulan bir mercidir.

Sulh hukuk mahkemeleri, birçok hukuk dalında uzmanlık sağlayan avukatlar için müvekkillerine hizmet verme fırsatı sunar. Av. Tuğba Kopuz Şahin gibi deneyimli bir avukatın müvekkillere sunduğu hizmetler arasında miras, izale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davaları, tahliye davaları ve kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklar, sözleşmeler ve tazminat davaları gibi konular yer alır. Sulh hukuk mahkemeleri, bu tür hukuki anlaşmazlıkların çözümünde müvekkillerine danışmanlık ve temsil imkanı sağlar.

Ümraniye’deki hukuk danışmanlık ofisinde hizmet veren Av. Tuğba Kopuz Şahin, 10 yılı aşkın bir süredir hukuk alanında deneyim sahibidir. Bu deneyim, müvekkillerine en iyi şekilde yardımcı olabilme ve hukuki süreçlerde profesyonel bir yaklaşım sergileyebilme konusunda güven sağlar.

Hukuki anlaşmazlıkların çözümünde sulh hukuk mahkemelerinin önemi büyüktür. Sulh hukuk mahkemeleri, taraflar arasında uyuşmazlık konusuyla ilgili anlaşma sağlanmasını teşvik eder ve böylece dava süreçlerinin uzamasını engeller. Ayrıca, sulh hukuk mahkemeleri, tarafların birbirleriyle doğrudan görüşmelerini ve mümkün olduğunca uzlaşma yoluna gitmelerini teşvik eder. Bu da taraflar arasında dostane bir çözüm sağlanmasını kolaylaştırır.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.