Suç İşleme Nedenine Dayalı Boşanma Davası

Suç işleme nedenine dayalı boşanma davası, evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirecek düzeyde ciddi ve küçük düşürücü suçların işlenmesi üzerine açılabilir. Bu tür boşanma davaları, genellikle bir eşin işlediği ciddi suçların, diğer eş üzerinde yarattığı güven kaybı ve evlilik birliğine verdiği zarar temelinde değerlendirilir. Türk Medeni Kanunu (TMK) ve birçok ülkenin aile hukuku, suç işleme temelli boşanma davalarını kapsar.

Türk Medeni Kanunu’nda Suç İşleme Temelli Boşanma

Türk Medeni Kanunu, 161. ve 162. maddelerinde, evlilik birliğinin sarsılması temeline dayalı boşanma sebeplerini açıklar. Bu maddelerde doğrudan “suç işleme” üzerine odaklanmasa da, evlilik birliğinin temelinden sarsılması kriteri altında değerlendirilebilir. TMK’nın 166. maddesi ise eşlerden birinin onur kırıcı davranışlarda bulunması halinde diğer eşin boşanma davası açabileceğini belirtir. Burada kastedilen onur kırıcı davranışlar arasında ciddi suçlar da yer alabilir. Ancak, her suç işleme eylemi otomatik olarak boşanma sebebi olarak kabul edilmez; suçun niteliği ve evlilik üzerindeki etkisi önem taşır.

Suç İşleme Nedenine Dayalı Boşanma Davasının Özellikleri

  • Suçlar: Boşanma davasının açılabilmesi için suçun evlilik birliğini temelinden sarsacak düzeyde ciddi olması gerekir. Örneğin, şiddet, cinsel suçlar, uyuşturucu, zimmet gibi suçlar sayılabilir.
  • Kusura Dayalı Boşanma: Bu tür bir boşanma, kusura dayalı boşanma kategorisine girer. Yani, suç işleyen eşin kusuru doğrudan boşanma sebebi olarak gösterilir.
  • Delil Sunumu: Davacının, davalı eşin suç işlediğini ve bu suçun evlilik birliğini sarsacak düzeyde olduğunu ispatlaması gerekir.
  • Mahkeme Süreci: Mahkeme, sunulan delilleri değerlendirerek suçun evlilik üzerindeki etkisini inceler ve boşanma kararı verebilir.

Boşanma Davası Süreci

Dava Dilekçesi: Davacı, suç işleme temelli boşanma davasını içeren bir dilekçe hazırlayıp mahkemeye sunar.

Deliller ve Tanıklar: Davacı, davalının işlediği suçu ve bu suçun evlilik üzerindeki etkilerini kanıtlamak için delil ve tanık sunabilir.

Mahkeme Kararı: Mahkeme, tüm delilleri değerlendirerek boşanma talebini kabul edip etmeyeceğine karar verir.

Suç işleme nedenine dayalı boşanma davaları, evlilik birliğinin temel değerlerine yönelik ciddi ihlalleri içerdiği için, davacı tarafın yeterli ve ikna edici kanıtlar sunması önemlidir. Bu tür davalarda, hukuki danışmanlık ve temsil için bir avukata başvurmak genellikle en iyi yaklaşımdır.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.