Küçük Düşürücü Suç İşleme Sebebiyle Boşanma

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 163. maddesi, küçük düşürücü suç işleme sebebiyle boşanma hakkında düzenlemeler içerir. Bu madde, evlilik birliği içinde bir eşin işlediği küçük düşürücü suçların, evliliğin temelinden sarsılmasına yol açacak derecede ciddi olduğu durumlarda, diğer eşin boşanma davası açma hakkını tanır. İşte bu konuda bazı önemli noktalar:

Genel Olarak Küçük Düşürücü Suç İşleme Sebebiyle Boşanma

Küçük düşürücü suç işleme, evlilik birliğinin devamını makul olmayacak derecede zorlaştıran durumlar için geçerli bir boşanma nedenlerinden biridir. Bu tür suçlar, evliliğin temeline dayanan güven ve saygıyı ciddi şekilde zedeler.

Küçük Düşürücü Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davasının Özellikleri

  • Kusura Dayalı Bir Boşanma Nedenidir: Bu tür bir boşanma davası, kusur ilkesine dayanır. Yani, boşanma talebinde bulunan eş, diğer eşin evlilik birliğine zarar veren bir kusurunun olduğunu kanıtlamalıdır.
  • Nisbi Bir Boşanma Nedenidir: Bu, boşanma nedeninin ortaya çıkış şekline ve eşlerin özel durumlarına bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiği anlamına gelir.
  • Özel Bir Boşanma Sebebidir: Küçük düşürücü suç işleme, boşanma için özel bir sebep olarak kabul edilir ve belirli şartların varlığını gerektirir.

Küçük Düşürücü Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası Açılabilmesi için Gerekli Şartlar

Suç Küçük Düşürücü Bir Suç Olmalıdır: Suçun, toplum normlarına göre eşin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek nitelikte olması gerekir.

İşlenen Suç Kasıtlı Bir Suç Olmalıdır: Suçun, eş tarafından kasıtlı olarak işlenmiş olması gerekir.

Suç Evlilik Süresince İşlenmiş Olmalıdır: Boşanma sebebi olarak gösterilecek suçun, evlilik birliği devam ederken işlenmiş olması şarttır.

Suçun Bir Kez İşlenmiş Olması Yeterlidir: Suçun, evlilik birliğini sarsacak derecede ciddi olması durumunda, bir kez işlenmiş olması boşanma için yeterlidir.

Eşin Suçtan Dolayı Ceza Almış Olması Gerekmez: Mahkumiyet kararı olmaksızın da, işlenen suçun varlığı ve bu suçun evlilik üzerindeki etkisi kanıtlanabilirse boşanma davası açılabilir.

Boşanma Davası Açmak İçin Süre: Suçun öğrenildiği tarihten itibaren makul bir süre içinde boşanma davası açılmalıdır.

Birlikte Yaşama Diğer Eşten Beklenemez Olmalıdır: Suçun niteliği ve etkisi, mağdur eşin diğer eşle birlikte yaşamasını makul olmayacak derecede zor hale getirmelidir.

Küçük düşürücü suç işleme nedeniyle boşanma davası, evlilik birliğinin sürdürülmesinin beklenemeyeceği kadar ciddi durumlar için önemli bir hukuki yol sunar. Bu tür bir dava açmadan önce, konunun karmaşıklığı göz önünde bulundurularak, bir avukattan hukuki danışmanlık almak faydalı olacaktır.

 

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.