Akıl Hastalığına Dayalı Boşanma

Akıl Hastalığına Dayalı Boşanma


Akıl hastalığı nedenine dayalı boşanma davası, birçok ülkenin aile hukuku sistemlerinde geçerli bir boşanma sebebidir. Türkiye’de de Türk Medeni Kanunu (TMK) bu tür boşanma davalarını düzenlemektedir. Akıl hastalığı, evlilik birliğinin sürdürülmesini temelden sarsacak nitelikte olması ve tedavi edilemez olarak kabul edilmesi halinde, boşanma için geçerli bir sebep oluşturabilir.

TMK’da Akıl Hastalığına Dayalı Boşanma

Türk Medeni Kanunu’nun 165. maddesi, akıl hastalığı sebebiyle boşanmayı düzenler. Bu maddeye göre, eğer bir eşin akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsacak derecede ve tedavi olasılığı olmayan bir durumda ise, diğer eş boşanma davası açabilir. Ancak, boşanma davası açabilmek için, akıl hastalığının evlilik birliğinin sürdürülmesini imkansız hale getirecek şekilde ciddi olması ve mahkeme tarafından da bu şekilde kabul edilmesi gerekmektedir.

Akıl Hastalığına Dayalı Boşanma Davasının Özellikleri

Tedavi İmkansızlığı: Boşanma için akıl hastalığının tedavi edilemez olması gerekmektedir. Yani, hastalığın kalıcı olduğu ve iyileşme şansının olmadığı bir uzman hekim raporuyla belgelenmelidir.

Sağlık Kurulu Raporu: Akıl hastalığına dayalı boşanma davasında akıl hastası olduğu iddia edilen eş için mahkemenin belirlediği sağlık kuruluşundan sağlık kurulu raporu aldırılır. Bu raporda hastalığın tedavi edilerek iyileşme olasılığının bulunup bulunmadığı da rapor edilir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması: Hastalığın, evlilik birliğini sürdürmeyi fiilen imkansız hale getirmesi gerekir. Bu durum, sadece fiziksel sağlık sorunlarından ziyade, evlilik ilişkisinin psikolojik ve sosyal yönlerini de içerir.

Mahkeme Kararı: Akıl hastalığına dayalı boşanma davalarında, boşanmanın gerçekleşebilmesi için mahkemenin bu durumu kabul etmesi ve karara bağlaması gerekir. Mahkeme, sağlık kurulu raporu ve diğer kanıtları dikkate alarak karar verir.

Dava Süresi: Bu tür davalarda, akıl hastalığının tespit edilmesi ve uzman raporlarının alınması süreci nedeniyle, dava süreci uzayabilir. Yaklaşık bir yıl sürmektedir.

Akıl Hastalığına Dayalı Boşanma Davasında Dikkate Alınacak Hususlar

  • Sağlık Kurulu Raporu: Akıl hastalığı iddiası, yetkin ve tarafsız tıbbi uzmanlar tarafından hazırlanan detaylı raporlarla desteklenmelidir.
  • Mahkeme Süreci: Mahkeme, dava sürecinde hem tıbbi raporları hem de evlilik birliğinin sürdürülebilirliği açısından hastalığın etkilerini değerlendirir.
  • Evliliğin çekilmez bir hal alması: Akıl hastalığına dayalı boşanma davalarında, hastalığın evliliği çekilmez bir hale sokması ve evlilik bir taraf için artık sürdürülemez olması gerekmektedir. Örneğin; eşin zihinsel rahatsızlığı sebebiyle etrafa veya eşine zarar veriyor olması boşanma sebebi olabilecektir.

Akıl hastalığına dayalı boşanma davaları, hem hukuki hem de etik açıdan karmaşık davalardır. Bu sebeple, dava sürecinin yönetilmesi ve karar aşamasında, detaylı tıbbi değerlendirmeler ve adil bir hukuki süreç gereklidir.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.