Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka, boşanma veya ayrılık durumunda eşler arasında maddi desteği sağlamak amacıyla hükmedilen bir ödemedir. Nafaka artırım davası ise mevcut nafaka miktarının değiştirilmesi veya artırılması talebiyle açılan bir hukuki süreçtir. Bu dava, nafaka alan tarafın ekonomik durumunda meydana gelen değişiklikler veya yaşam koşullarının gözden geçirilmesi sonucunda ortaya çıkabilir.

Nafaka Arttırım Davası

Nafaka Artırım Davası Şartları

Nafaka artırım davası açabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

  1. Nafaka hükümlerinin yerine getirildiği mahkeme kararı veya anlaşma bulunmalıdır.
  2. Nafaka alan tarafın maddi durumunda değişiklikler olmalıdır. Örneğin, nafaka ödeme gücünü etkileyen gelir kaybı, işsizlik, sağlık sorunları gibi faktörlerin ortaya çıkması durumunda nafaka artırımı talep edilebilir.
  3. Nafaka artışının, nafaka alan tarafın mevcut ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olduğu kanıtlanmalıdır.

Nafaka Artışı Neye Göre Belirlenir?

Nafaka artışının belirlenmesinde dikkate alınan bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar:

  1. Nafaka alan tarafın mali durumu ve geliri.
  2. Nafaka ödeyen tarafın mali durumu ve geliri.
  3. Nafaka alan tarafın ihtiyaçları ve yaşam koşulları.
  4. Nafaka ödeyen tarafın maddi yükümlülükleri ve ekonomik durumu.
  5. Taraflar arasındaki evlilik süresi.
  6. Çocukların varlığı ve çocukların bakımıyla ilgili masraflar.

Bu faktörler, mahkeme tarafından dikkate alınarak nafaka artışı kararı verilir.

Nafaka Artırım Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Nafaka artırım davasında yetkili mahkeme, aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi bu davaya bakar. Davanın açılacağı mahkeme, nafaka hükümlerinin yerine getirildiği yerdeki aile mahkemesidir. Bu durumda, müvekkilimize İstanbul Ümraniye’de bulunan hukuk danışmanlık ofisimiz aracılığıyla hizmet verilmektedir.

Nafaka Artırım Davasında Yargılama Usulü

Nafaka artırım davası, aile mahkemesinde görülen bir davadır ve bu dava genellikle yazılı olarak açılır. Davayı açmak için nafaka artırımı talebini içeren bir dilekçe hazırlanır ve yetkili mahkemeye sunulur.

Dava sürecinde, tarafların delillerini sunma hakkı vardır. Taraflar, maddi durumlarını kanıtlayacak belgeleri mahkemeye sunabilir ve tanıklar getirebilir. Mahkeme, tarafların sunduğu delilleri değerlendirerek nafaka artırımı talebini karara bağlar.

Nafaka Artırım Davası Ücreti

Nafaka artırım davası açılırken, dava masrafları ve avukat ücretleri gibi bazı mali yükümlülükler bulunmaktadır. Dava masrafları, davanın lehe sonuçlanması durumunda davalı taraftan tahsil edilmek üzere davacı tarafından karşılanır. 

Avukat ücretleri ise avukatla yapılan sözleşmeye bağlı olarak belirlenir. Avukat, müvekkilinin haklarını savunmak için davayı takip eder ve avukatlık hizmeti karşılığında ücret talep eder. Avukat ücretleri, davaya ilişkin karmaşıklık, süreç uzunluğu ve avukatın deneyimi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Nafaka Artırım Davasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

Nafaka artırım davasında zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Nafaka genellikle belli bir süreye bağlı olarak verilmez. O nedenle nafaka artırım davası içinde bir zamanaşımı süresi yoktur. Ancak Türk Medeni Kanunu’na göre, birikmiş nafaka alacakları için 10 yıllık zamanaşımı süresi geçerlidir. Bu süre, nafaka sorumluluğunun başlandığı tarihten itibaren başlar. Örneğin; Mayıs 2012 tarihinde ödenmesi gereken 300 TL nafakanın zamanaşımı Mayıs 2022 de dolacaktır. Bu süreye kadar talep edilmemiş, icra takibine konu edilmemiş nafaka alacağı zamanaşımına uğrar.

Anlaşmalı Boşanmanda Nafaka Artırım Davası Açılabilir Mi?

Anlaşmalı boşanma durumunda, nafaka miktarı ve şartları taraflar arasında anlaşmayla belirlenebilir. Ancak, ilerleyen dönemlerde nafakanın artırılması talebi ortaya çıkabilir. Bu durumda, nafaka artırım davası açılabilir ve mahkeme elverişli şartları değerlendirerek karar verecektir.

Nafaka Artırım Davası Yargıtay Kararı

Yargıtay, nafaka artırım davalarıyla ilgili çeşitli kararlar vermiştir. Bu kararlar, mahkemelerin nafaka artırım taleplerini nasıl değerlendireceğini ve hangi koşullar altında nafakanın artırılabileceğini belirlemektedir. Yargıtay kararları, mahkemeler tarafından önemli bir içtihat kaynağı olarak kullanılır ve nafaka artırım davalarında yol gösterici niteliğe sahiptir.

Nafaka Artırım Davası Dilekçesi

Nafaka artırım davası açmak için bir dilekçe hazırlanmalıdır. Dilekçe, yetkili mahkemeye sunulmak üzere nafaka artırım talebini içermelidir. Dilekçede, davanın gerekçesi, nafaka artırımının talep edildiği gerekçeler, deliller ve nafaka miktarının ne şekilde artırılması gerektiği gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca, dava masraflarının ve avukat ücretlerinin nasıl karşılanacağı da dilekçede belirtilmelidir.

Nafaka Ödememenin Cezası Nedir?

Nafaka yükümlülüğüne uymamak bir suçtur. İcra Ceza Mahkemesine başvurularak nafaka yükümlüsünün cezalandırılması talep edilebilir. Şikayet süresi ise 3 aydır. Örneğin, 1 Ocak 2023 de ödenmesi gereken nafaka ödenmemiş ise en geç 1 Nisan 2023 tarihine kadar şikayetçi olunmalıdır. 

Bunun yanında nafaka alacağı içinde icra takibi başlatılabilir. İcra takibi sonucunda, nafaka borçlusu hakkında icra müdürlüğünün yaptırımları uygulanabilir. Bu yaptırımlar arasında mal varlığının haczi, maaş veya gelirin kesilmesi gibi önlemler bulunur. Ayrıca, nafaka borçlusuna hapis cezası da verilebilir.

Nafaka Artırım Davasında Avukatın Önemi

Nafaka artırım davaları hukuki süreçler içerir ve karmaşık hukuki konuları içermesi nedeniyle bir avukatın yardımı önemlidir. Bir avukat, müvekkilini davada temsil eder, hukuki süreci yönetir ve müvekkilin haklarını savunur. Avukat, delillerin toplanması, dava dosyasının hazırlanması ve mahkeme sürecinin takibi gibi konularda profesyonel destek sağlar.

 
Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.