İtirazın İptali Davası Nedir?

İtirazın İptali Davası, ilamsız icra takibi yolu ile başlatılan icra takibine borçlunun itirazı sonrası açılan bir dava çeşididir. İtirazın hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, bu itirazın iptal edilmesini talep ettiği bir hukuki süreçtir. Bu dava, kişilerin haklarını korumak ve hukuka uymayan bir itirazın etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla başvurulan bir yoldur.

İtirazın İptali Davasında Görev ve Yetki Hangi Mahkemenindir?

İtirazın İptali Davası, icra takibine konu borcun hangi sebepten ortaya çıktığı ile doğrudan ilişkilidir. İcra takibine konu borç tüketici işleminden kaynaklanan bir borç ise Tüketici Mahkemelerinde davanın açılması gerekir. Şayet borç ticari ilişkiden kaynaklanıyor ise Ticaret Mahkemesinin konusunu oluşturacaktır. Kira ilişkisinden doğan bir borç ise Sulh Hukuk Mahkemesinde, diğer alacak türleri için ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir. Bu nedenle, uzman bir hukuk danışmanına başvurarak hangi mahkemede dava açmanız gerektiği konusunda doğru bilgi almanız önemlidir.

İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı Var mı?

İtirazın İptali Davası için zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu’na göre, itirazın iptali davası, itirazın yapıldığı işlemin tebliğinden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır. Bu süre, genellikle işlemin tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar. Ancak, duruma göre zamanaşımı süresi değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, hukuki danışmanınıza başvurarak davanızın zamanaşımına uğrayıp uğramadığını doğrulamanız önemlidir.

İcra İnkâr Tazminatı Nedir?

İcra İnkâr Tazminatı, icra takibi sırasında borçlu tarafından yapılan hukuka aykırı itirazların sonucunda alacaklının uğradığı zararları tazmin etmek amacıyla talep edilen bir tazminat türüdür. İcra İnkâr Tazminatı, alacaklının icra takibini engelleyici, geciktirici veya hukuka aykırı şekilde itiraz etmesi durumunda ortaya çıkar. Bu tazminat, alacaklının zararlarının karşılanması ve adaletin sağlanması amacıyla talep edilir. İcra inkar tazminatı asıl alacak tutarının %20 si oranındadır. Burada itiraz sebebiyle doğmuş bir zararın bulunması şartı aranmamaktadır. Doğrudan bir zarar doğmasa da alacaklının alacağını tahsil etme yetkisi itiraz ile sınırlandırıldığından mahkemece davanın kabulü durumunda icra inkar tazminatına hükmedilir. İtiraz sebebiyle bir zarar doğmuşsa ayrıca dava konusu yapılabilir.

İtirazın İptali Davası Hangi Şartlar Altında Açılır?

İtirazın iptali davası, aşağıdaki şartların sağlanması durumunda açılabilir:

  1. İtirazın hukuka aykırı olduğunun ispatlanması: İtirazın iptali davası, itirazın hukuka aykırı olduğunu kanıtlayacak delillere dayanmalıdır. Hukuki dayanağı olmayan veya hukuka uygun bir şekilde yapılmayan itirazlar, davayı açmak için yeterli değildir.
  2. İtirazın yapıldığı işlemin tebliği: İtirazın iptali davası, itirazın yapıldığı işlemin tarafınıza tebliğ edildiğini kanıtlamanız gerektirir. İşlemin tebliğ edildiği tarihin belirlenmesi, davanın zamanaşımı süresini de etkileyebilir. İtiraz tebliğ edilmese de haricen öğrendiğiniz itiraza karşı itirazın iptali davası açabilirsiniz.
  3. Yetkili mahkemeye başvurma: İtirazın iptali davası, yetkili mahkemede açılmalıdır. Mahkeme seçimi, davanın niteliği ve itirazın yapıldığı işlem veya karara bağlı olarak değişebilir. Uzman bir hukuk danışmanından doğru mahkeme seçimini öğrenmek önemlidir.

İtirazın İptali Davası; Hangi Sonuçlar Çıkar?

İtirazın iptali davası sonucunda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir:

  1. İtirazın iptali: Mahkeme, itirazın hukuka aykırı olduğunu tespit ederse, itirazın iptaline karar verir. Bu durumda, yapılan itiraz hükümsüz hale gelir ve icra takip işlemlerine kaldığı yerden devam edilir.
  2. İşlemin geçerliliği: İtirazın iptali davasında mahkeme, itirazı haklı bulur ise itirazın iptali davasının reddine karar verir. Bu durumda icra takibi işlemlerine devam edilemez. 
  3. Tazminat talebi: İtirazın hukuka aykırı olduğu tespit edilirse, davayı açan taraf, itirazın neden olduğu zararlarını tazminat talebiyle mahkemeye sunabilir. Bu durumda, mahkeme, uğranılan zararların tazmin edilmesine karar verebilir. Ayrıca icra inkar tazminatına hükmedilir.
  4. Diğer sonuçlar: İtirazın iptali davasının sonucunda, duruma göre farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Örneğin, mahkeme itirazı kısmen kabul edebilir veya itirazın iptaline ilişkin belirli şartlar ve koşullar belirleyebilir. Bu nedenle, davanın detaylarına ve özel durumlara bağlı olarak farklı sonuçlar çıkabilir.

İtirazın iptali davası ile ilgili daha fazla bilgi almak veya hukuki danışmanlık hizmeti almak isteyenler, Av. Tuğba Kopuz Şahin’in Ümraniye’deki hukuk danışmanlık ofisine telefon numarası +90 0216 553 51 27 üzerinden ulaşabilirler.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.