Boşanma Davasının Son Duruşması

Boşanma Davasının Son Duruşması

Boşanma davasının son duruşması, davanın en kritik aşamalarından biridir ve genellikle tarafların ve avukatlarının mahkeme önünde son sözlerini söyledikleri, hakimin nihai kararını verdiği oturumdur. Bu duruşmada hakim, tarafların iddialar ve beyanlarını, toplanan delilleri, tanık beyanlarını varsa alınan sosyal inceleme raporunu birlikte değerlendirilerek davayı sonuçlandırır.

Son duruşmada, taraflar son kez dinlenir ve son diyecekleri sorulur. Toplanan delillerin üzerinden geçilir ve hakim kararını açıklar. Bu süreçte, hakim tarafından dava dosyasında bulunan belgeler, tanık ifadeleri ve diğer kanıtlar detaylı bir şekilde incelenir. Hakimin bu incelemesi, davanın sonucunu doğrudan etkileyebilecek önemdedir. Özellikle, eşlerden birinin diğerine karşı kusurlu olduğu iddiaları, kanıtlarla desteklenip desteklenmediği bu aşamada belirlenir.

Mahkeme, kararını verirken, tarafların evlilik içindeki davranışlarını, sunulan delillerin güvenilirliğini ve evlilik birliğinin sürdürülebilirliğini değerlendirir. Özellikle çocukların varlığı, karar sürecinde önemli bir faktördür. Çocukların velayeti konusunda boşanmada kusurlu olan tarafın kim olduğunun bir önemi yoktur. Hakim çocuğun velayeti ve ebeveynleri ile şahsi münasebetini çocuğun üstün yararı gözeterek karar verir.

Son duruşma sonrasında verilen karar, taraflar için hem hukuki hem de duygusal anlamda büyük önem taşır. Bu karar, tarafların gelecekteki yaşam koşullarını, çocuklarla olan ilişkilerini ve mali durumlarını etkileyebilir. Bu nedenle, son duruşma, boşanma sürecinin en önemli ve genellikle en stresli kısmı olarak kabul edilir. Ancak duruşmada açıklanan karar kısa karardır. Mahkeme taleplerle ilgili kararını açıklar ancak hangi gerekçeler ile bu kararı verdiğini duruşma sırasında belirtmez. Mahkeme gerekçeli kararını son duruşma tarihinden itibaren bir ay içinde hazırlayarak taraflara tebliğ eder. Taraflar dilerse kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna müracaat edebilir.

Leave a comment

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.