Veraset İlami Nedir?

Veraset, bir kişinin ölümü üzerine mirasının yasal varislerine intikal etmesi işlemidir. Bu süreç, miras bırakanın mal varlığının, yasal veya vasiyetname ile belirlenen varisler arasında paylaştırılmasını içerir.

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı, bir kişinin ölümünden sonra mirasçılarının kimler olduğunu ve mirasın nasıl paylaştırılacağını belirleyen resmi bir belgedir. Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından verilir ve mirasçıların, miras bırakanın mal varlığı üzerindeki haklarını resmi olarak belgelemek için gerekli bir belgedir. 

Mirasçılık belgesi olarak da adlandırılmakta olan veraset ilamı noterler tarafından da verilmektedir. Mahkemeden alınan mirasçılık belgesi ile noterden alınan mirasçılık belgesi aynı statüye sahiptir. Noterden daha hızlı ve pratik bir şekilde alınması mümkün iken, mahkemeden versat ilamının alınması 1-2 haftayı bulabilmektedir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

  • Dilekçe Hazırlanması: Vefat eden kişinin kimlik bilgileri ve veraset ilamına ihtiyaç duyulma sebebi dilekçede belirtilir. Vefat eden kişinin mirasçılarından biri veya talep eden kişinin hukuki yararının bulunması gerekmektedir.
  • Mahkemeye Başvuru: Dilekçe ile birlikte sulh hukuk mahkemesine başvurulur. Noterden de temin edilebilir.
  • Mahkeme Süreci: Mahkeme, talebi değerlendirerek nüfus kayıtları üzerinde incelemesini yapar ve veraset ilamını düzenler.

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

[Adres]

[Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Adı]

[Tarih]

 

Konu: Veraset İlamının Çıkarılması Talebi

 

Sayın Hakim,

 

[vefat eden kişinin tam adı], [vefat tarihi] tarihinde vefat etmiştir. Vefat edenin [adresi] adresinde ikamet ettiğini ve aşağıda kimlik bilgileri belirtilen varislerinin olduğunu beyan ederiz:

 

  1. Varis: [Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adresi]
  2. Varis: [Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adresi]

 

Vefat edenin mal varlığı ile ilgili olarak veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

 

Saygılarımla,

 

[İmza]

[Ad Soyad]

[Adres]

[Telefon Numarası]

 

Ölümden Sonra Veraset İlamı Süresi

Veraset ilamı için başvuru ölüm tarihinden itibaren herhangi bir zaman diliminde yapılabilir. Bir süre sınırlaması yoktur.

Noterden Veraset İlamı Ücreti

Noterler düzenledikleri mirasçılık belgesi için tarifeye göre bir ücret hesaplayarak talep eden kişiden ödeme alarak mirasçılık belgesini tanzim edip teslim eder.

Veraset İlamı Sorgulama

Veraset ilamının durumu, ilgili mahkemeden doğrudan veya avukat aracılığıyla sorgulanabilir.

Her adım ve süreç, yerel yasalara ve prosedürlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir, bu yüzden özel durumunuz için bir avukatla danışmanız en doğru yol olacaktır.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.