Tebligat Nedir?

Tebliğname yani tebligat, hukuki süreçlerde kullanılan bir belgedir. Genellikle mahkeme veya idari kurumlar tarafından ilgili kişi veya kuruluşa gönderilir. Tebliğname, bir kararın, bir bildirimin veya bir davetin resmi olarak iletilmesini sağlar. Tebliğname, içeriğinde belirtilen bilgilerin alıcıya ulaştığını ve tarafın bu bilgilendirmeyi kabul ettiğini gösteren bir delil niteliği taşır.

Tebliğname, bir davanın başlatılması, mahkeme kararlarının taraf ve ilgililere bildirilmesi, idari işlemlerin tebliği gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Tebliğnamelerin belirli bir formatı ve içeriği vardır. Genellikle tebliğnamelerde gönderenin ve alıcının bilgileri, tebliğin konusu ve amacı, ilgili davanın veya sürecin ayrıntıları ve alıcının yapması gereken işlemler belirtilir.

Tebliğname İçerisinde Bulunabilecek Hususlar

Tebliğname İçerisinde Bulunabilecek Hususlar

Tebliğnameler, genellikle aşağıdaki hususları içerebilir:

  1. Gönderen ve alıcının isimleri ve iletişim bilgileri
  2. Tebliğin tarihi ve numarası
  3. Tebliğin konusu ve amacı
  4. İlgili davanın veya sürecin ayrıntıları
  5. Belirli bir tarihte veya süre içinde yapılması gereken işlemler
  6. Yapılacak ödemelerin miktarı ve vadesi (varsa)
  7. Tebliğin ulaştığı kişinin imzası veya kabul edildiğine dair bir onay

Bu bilgiler, tebliğnamenin hukuki geçerliliğini sağlamak ve alıcının ilgili işlemleri takip etmesini sağlamak amacıyla yer alır.

Tebliğnameye İtiraz Nasıl Yapılır?

Bir tebliğnameye itiraz etmek isteyen kişi, genellikle belirli bir süre içinde itiraz dilekçesi veya cevap yazısı hazırlamalıdır. İtiraz dilekçesi, tebliğnameyi gönderen merciye veya ilgili mahkemeye sunulur. İtiraz dilekçesi, itiraz edilen konuları ve gerekçeleri açıkça belirtmelidir. Bu süreçte bir avukattan hukuki destek almak önemli olabilir.

Ek Tebliğname Nedir?

Ek tebliğname, önceden gönderilmiş olan bir tebliğnameye ek bilgiler veya belgeler eklenerek hazırlanan bir belgedir. Ek tebliğname, önceki tebliğnameye eklenen bilgilerin alıcıya iletilmesini sağlar. Bu ek bilgiler, örneğin yeni deliller, ek süre talepleri veya başka önemli ayrıntılar olabilir.

Tebliğname Örneği

Tebliğname örnekleri, ilgili hukuki sürecin türüne ve içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. 

Aşağıda bir tebliğname örneği verilmiştir:

TEBLİĞ ZARFI ÖDEME EMRİ indirme linki

TEBLİĞ ZARFI MAAŞ HACZİ indirme linki

TEBLİĞ ZARFI ÖDEME EMRİ

TEBLİĞ MAZBATASITAAHHÜTLÜ
Tebliğ evrakıNo :
1-Adresinde veya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da muhatapİADE EDİLECEĞİ ADRES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T.C.
2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sebebiyle muhatap yerine . . . . . . . . . . . . . . . . . .İSTANBUL ANADOLU
3-Tebliğin yapılması . . . . . . . . . . . . . sebebiyle temin edilmediğinden19.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
4-Muhatabın muvakkaten . . . . . . . . . . . . gittiği . . . . . . . . . . . . . . . tarafından2017/29306 E.
bildirildiğinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bu zarf
5-( . . . . . . ) mehil tayin edilip, ikinci defa tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber89/2 HACİZ İHBARNAMESİ
verilerek muhatap yerine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .İhtiva Eder
6-. . . . . . . . . tebellüğden imtina ettiğinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
7-Adreste kimse bulunmaması üzerine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-Tebliğ yapılacak kimse . . . . . . . sebebiyle imtina ettiğinden . . . . . . . . . . . . . .
Tebligat yapılanın Tebliğ Tarihi Parmak İzi İmzaORTAHİSAR/TRABZON
Tebliğ Memurunun İmzası …. / …. / ….. ……….. …….
Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memurunca tespit edilen yeni adresi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TRABZON
TEBLİĞ MAZBATALI ZARF
Tebliği ÇıkaranT.C.Ör. No: 41
Merciin Adı :İSTANBUL ANADOLUTAAHHÜTLÜ
19.No :
Dosya No :İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2017/29306 E.
Tebliğ daveti de tazammun ediyorsa, hazırn bulunulması lazımKARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
gelen yer :
Tarih :89/2 HACİZ İHBARNAMESİ
Gün :ORTAHİSAR/TRABZON
Bu zarf
İhtiva eder
TRABZON
Tebligat Tüz. m. 33, 75 Örnek No: 3, 7Not : Bu kısma muhatabın adresi yazılacaktır.

TEBLİĞ ZARFI MAAŞ HACZİ

TEBLİĞ MAZBATASITAAHHÜTLÜ
Tebliğ evrakıNo :
1-Adresinde veya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da muhatapİADE EDİLECEĞİ ADRES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T.C.
2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sebebiyle muhatap yerine . . . . . . . . . . . . . . . . . .İSTANBUL ANADOLU
3-Tebliğin yapılması . . . . . . . . . . . . . sebebiyle temin edilmediğinden19.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
4-Muhatabın muvakkaten . . . . . . . . . . . . gittiği . . . . . . . . . . . . . . . tarafından2018/3269 E.
bildirildiğinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bu zarf
5-( . . . . . . ) mehil tayin edilip, ikinci defa tebligat çıkarıldığından keyfiyet haberMAAŞ HACZİ
verilerek muhatap yerine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .İhtiva Eder
6-. . . . . . . . . tebellüğden imtina ettiğinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
7-Adreste kimse bulunmaması üzerine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-Tebliğ yapılacak kimse . . . . . . . sebebiyle imtina ettiğinden . . . . . . . . . . . . . .
Tebligat yapılanın Tebliğ Tarihi Parmak İzi İmzaB.YOL MH. İNÖNÜ CD. 40 K.ÇEKMECE
Tebliğ Memurunun İmzası …. / …. / ….. ……….. …….
Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memurunca tespit edilen yeni adresi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .İSTANBUL
TEBLİĞ MAZBATALI ZARF
Tebliği ÇıkaranT.C.Ör. No: 41
Merciin Adı :İSTANBUL ANADOLUTAAHHÜTLÜ
19.No :
Dosya No :İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2018/3269 E.
Tebliğ daveti de tazammun ediyorsa, hazırn bulunulması lazımİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
gelen yer :
Tarih :MAAŞ HACZİ
Gün :B.YOL MH. İNÖNÜ CD. 40 K.ÇEKMECE
Bu zarf
İhtiva eder
İSTANBUL
Tebligat Tüz. m. 33, 75 Örnek No: 3, 7Not : Bu kısma muhatabın adresi yazılacaktır.

Bu örnek tebliğname, tebliğ sürecinin hukuki bir belge olarak nasıl hazırlandığını göstermektedir. Tebliğnamelerin içeriği ve formatı, ilgili kurum veya mahkemenin uygulamalarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ilgili merciden veya bir avukattan doğru ve güncel bilgilere başvurmak önemlidir.

Av. Tuğba KOPUZ ŞAHİN ile iletişime geçmek veya daha fazla bilgi almak için Ümraniye’deki hukuk danışmanlık ofisini ziyaret edebilirsiniz.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.