İmar Affi Nedir?

İmar Affi Nedir?

İmar Affıİmar affı, yapılaşma ve kentsel düzenleme bağlamında, mevcut yapıların yasal statü kazanması için devlet tarafından belirli bir süre içinde sunulan yasal bir düzenlemedir. Bu düzenleme, genellikle ruhsatsız ya da imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş yapıların kayıt altına alınmasını ve belirli şartlar altında yasallaştırılmasını amaçlar. İmar affı kapsamında, yapı sahipleri devlete belirli bir bedel ödeyerek yapılarını yasal hale getirebilir ve bu yapılar için gerekli izinlerin alınmasına yönelik süreç başlatılabilir. Bu düzenlemenin temel amacı, kentsel alanlardaki kaçak yapılaşmayı kontrol altına almak, yapıların güvenliğini artırmak ve kent planlamasını düzenlemektir.

İmar affı, aynı zamanda yapı sahiplerine mülkiyet haklarını güvence altına alma ve yapılarını resmi kayıtlara dahil etme fırsatı sunar. Ancak, imar affı uygulamaları çevresel, sosyal ve kentsel planlama açısından tartışmalara da neden olabilir. Eleştiriler, genellikle af düzenlemelerinin uzun vadeli kentsel planlama ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle çelişebileceği, kaçak yapılaşmayı teşvik edebileceği ve çevresel dengeyi bozabileceği yönündedir. Bu nedenle, imar affı uygulamalarında dengeli bir yaklaşımın benimsenmesi, af politikalarının kapsamlı bir değerlendirme sürecinden sonra yürürlüğe konması ve kentleşme politikalarıyla uyumlu olması önem taşır.

İmar Barışından Yararlanabilen Yapılar Hangileridir?

İmar Barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilmiş, imar mevzuatına, yapı kullanma iznine veya ruhsata aykırı olan yapılar için geçerlidir. Bu kapsama, kaçak yapılar, ruhsatsız genişletmeler veya tadilatlar ve imar planına uymayan yapılar dahildir. Ancak, belirli kamu alanlarına yapılmış veya kamu güvenliğini tehdit eden yapılar yararlanamaz.

İmar Barışına Başvuru ve Yapı Kayıt Belgesi

 • Başvuru Öncesi Hazırlık:
  • İlk olarak, yapınızın İmar Barışı’ndan yararlanıp yararlanamayacağını kontrol edin. 31 Aralık 2017’den önce inşa edilmiş, imar mevzuatına aykırı yapılar bu kapsamdadır.
  • Yapının güncel fotoğraflarını çekin. Bu fotoğraflar, yapının mevcut durumunu net bir şekilde göstermelidir.
 • Gerekli Belgelerin Hazırlanması:
  • Yapının imar durumu, tapu kaydı veya mülkiyetini kanıtlayan belgeler.
  • Yapının inşa edildiği tarihi belgeleyen veya tahmini gösteren belgeler.
  • Eğer yapınız için daha önce herhangi bir ceza veya yıkım kararı alındıysa, bu belgeler.
 • E-Devlet Üzerinden Başvuru:
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İmar Barışı başvurusu yapabilirler. Bunun için e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
  • İmar Barışı başvuru sayfasını ziyaret edin ve gerekli bilgileri doldurun. Bu bilgiler yapının konumu, boyutu ve inşa edildiği tarih gibi temel bilgileri içerecektir.
  • Hazırladığınız belgeleri sisteme yükleyin. Bu belgeler elektronik ortamda, taranmış veya net bir şekilde fotoğraflanmış olmalıdır.
 • Başvuru Ücretinin Ödenmesi:
  • Başvuru sırasında, belirlenen bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret, yapının büyüklüğü ve konumu gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
  • Ödeme, genellikle e-Devlet kapısı üzerinden online olarak yapılabilir.
 • Başvurunun Takibi ve Yapı Kayıt Belgesinin Alınması:
  • Başvurunuzun durumunu e-Devlet kapısı üzerinden takip edebilirsiniz. Değerlendirme süreci, yoğunluğa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
  • Başvurunuz onaylandığında, Yapı Kayıt Belgesi elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden sizlere sunulur. Bu belgeyi çıktı alarak kayıt altında tutmanız önemlidir.
 • Sonrası İşlemler:
  • Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra, belirli hizmetler için başvuruda bulunabilirsiniz. Örneğin, elektrik, su veya doğalgaz bağlantısı gibi.
  • Unutmayın ki, Yapı Kayıt Belgesi yapınızı kesin bir yasallık kazandırmaz. İleride yapılacak kentsel dönüşüm veya imar planı değişikliklerine uyum sağlamanız gerekebilir.

Yapı Kayıt Belgesi Nedir, Ne İşe Yarar?

Yapı Kayıt Belgesi, İmar Barışı kapsamında yasal statü kazanmış yapıları belgeleyen resmi bir belgedir. Bu belge, yapı sahibine, yapıyı mevcut durumuyla kullanma hakkı verir ve belirli bir süre için yıkım kararlarını erteleyerek, yapıya bazı temel hizmetlerin bağlanmasını sağlar.

Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

Yapı Kayıt Belgesi almak için e-Devlet portalı üzerinden İmar Barışı başvurusu yapılır. Gerekli evraklar ve yapı bilgileri sisteme yüklenir. Başvuru değerlendirildiğinde uygun görülmesi halinde belge, başvuru sahibine elektronik olarak verilir.

Yapı Kayıt Belgesi Belediyeler Tarafından Verilir mi?

Hayır, Yapı Kayıt Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından elektronik ortamda verilir. Belediyeler bu belgenin verilmesi sürecinde doğrudan bir rol oynamazlar, ancak belgenin alınmasından sonra yapılan işlemlerde belediyelerle iletişim kurulabilir.

Yapı Kayıt Belgesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yapı Kayıt Belgesi, yapı sahibine bazı haklar tanır ancak yapıyı tam anlamıyla yasal hale getirmez. Bu belgeyle yapıya su, elektrik gibi hizmetler bağlanabilir, ancak yapılan değişiklikler veya genişletmeler imar planlarına uygun hale getirilmelidir.

Yapı Kayıt Belgesine Başvuramayan Yapılar

Kamu alanlarına inşa edilmiş yapılar, tescilli tarihi eserler, milli parklar gibi özel koruma altındaki alanlarda yer alan yapılar ve güvenlik açısından risk taşıyan yapılar İmar Barışı’ndan yararlanamaz.

İmar Affı Taraflara Ne Kazandırmıştır?

İmar Affı, yapı sahiplerine yasal güvence sağlamış, yapıların yıkım riskini ortadan kaldırmış ve temel belediye hizmetlerinden yararlanma imkanı sunmuştur. Ayrıca, devlete ek gelir sağlayarak, kentsel dönüşüm projelerine kaynak oluşturmuştur.

Yapı Kayıt Belgesi ile İlgili Usul ve Esaslar

Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için yapıların belirli kriterleri karşılaması gerekir. Bu kriterler; yapı alanı, inşa tarihi ve yapı türü gibi unsurları içerir. Başvuru süreci vebelgelerin doğrulanması gerekmektedir.

Yapı Kayıt Belgesi Harcı

Yapı Kayıt Belgesi için bir harç bedeli ödenir. Bu harç, yapı alanı ve bulunduğu şehrin değerine göre değişiklik gösterir. Ödenen harç, İmar Barışı kapsamında devlete yapılan bir ödeme olup, başvuru sürecinin bir parçasıdır.

İmar Barışından Yararlanmak İçin Son Tarih

Son yapılan imar barışından faydalanmak için son tarih 31 Aralık 2018 idi. 2024 yıında yeni bir imar barışı veya imar affı düzenlemesinin gelip gelmeyeceği bilinmemektedir.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.