Etkin Pişmanlık Yasası

Etkin Pişmanlık Yasası Nedir?

Etkin pişmanlık, yasal düzenlemelerde tanımlanan bazı suçlar için düzenlenmiş hukuk sisteminde bir suçun işlenmesinin ardından failin gönüllü olarak yetkililere bilgi vermesi ve suçun ortaya çıkarılmasına yardımcı olması durumunda failin cezalandırılmamasına veya cezasında indirim uygulanmasına olanak tanıyan hükmü ifade eder. Etkin pişmanlık hükümleri halk arasında etkin pişmanlık yasası olarak bilinmektedir. Etkin pişmanlık hükümleri genellikle ceza hukukunda yer alır ve şu amaçlarla kullanılır:

 1. Ceza İndirimi: Etkin pişmanlık gösteren kişiler, işledikleri suçlardan dolayı daha hafif cezalar alabilirler. Bu, failin işlediği suçun sonuçlarını azaltma ve adalete katkıda bulunma çabalarını teşvik etmek için düzenlenmiştir.
 2. Suçun Aydınlatılması: Failin verdiği bilgiler, daha geniş suç faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına ve diğer suç ortaklarının yakalanmasına yardımcı olabilir. Bu, özellikle organize suçlar ve geniş çaplı yolsuzluk olaylarında önem taşır.
 3. Toplumsal Fayda: Etkin pişmanlık, suç işlemiş bireylerin topluma yeniden kazandırılmasına olanak sağlar. Bu, failin toplum içindeki rehabilitasyon sürecine katkıda bulunur ve suç oranlarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Etkin pişmanlık hükümleri, suç tipine ve yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Genellikle failin suç ortakları hakkında bilgi vermesi, delilleri yetkililere teslim etmesi veya suçun sonuçlarını gidermeye yönelik adımlar atması beklenir. Bu durum, hukuk sisteminin suçla mücadelede daha etkili olmasına katkı sağlar ve failin topluma yeniden entegrasyonunu destekler.

Suç tipleri için etkin pişmanlık kapsamında sağlanan hükümler ve uygulamalar 

  1. Uyuşturucu Ticareti Etkin Pişmanlık: Uyuşturucu ticareti gibi ciddi suçlarda, failin etkin pişmanlık göstermesi, suçun diğer faillerinin yakalanmasına yardımcı olabilecek bilgileri yetkililere sağlamasıyla mümkündür. Etkin pişmanlık gösteren kişilere ceza indirimi uygulanabilir, ancak bu indirim suçun ağırlığına göre sınırlı olabilir.
  2. Hırsızlık Etkin Pişmanlık: Hırsızlık suçunda, faile ceza indirimi imkanı sunulabilir. Fail, çalınan malı iade ederse veya suçun aydınlatılmasına katkıda bulunursa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilir.
  3. Nitelikli Dolandırıcılıkta Etkin Pişmanlık: Nitelikli dolandırıcılık suçlarında, zararın giderilmesi ve suçun diğer unsurlarının ortaya çıkarılması için yapılan işbirliği, ceza indirimine yol açabilir. Failin aktif olarak mağdurların zararını telafi etme çabaları önem taşır.
  4. Dolandırıcılıkta Etkin Pişmanlık: Dolandırıcılık suçlarında, mağdurların zararının giderilmesi ve suçun diğer faillerine ilişkin bilgi verilmesi, etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilir. Bu tür durumlar, failin daha hafif bir cezai yaptırımla karşılaşmasını sağlayabilir.
  5. Terör Suçlarında Etkin Pişmanlık: Terör suçları, genellikle daha ciddi ve karmaşık olduğundan, etkin pişmanlık gösterilmesi daha sıkı şartlara bağlıdır. Failin terör örgütleriyle ilişkisini kesmesi ve önemli bilgiler sağlaması gerekmektedir.
  6. Yağma Suçu Etkin Pişmanlık: Yağma suçunda, etkin pişmanlık, failin çaldığı malzemeleri iade etmesi ve suçun diğer unsurlarını açığa çıkarmak için işbirliği yapmasıyla mümkündür. Bu, failin cezasının hafifletilmesine olanak tanıyabilir.
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunda Etkin Pişmanlık:Bir kişiyi rızası olmaksızın alıkoyan kişi, kişiye zarar vermeden serbest bıraktığında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak cezasında indirim uygulanır.
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık: Kendisine güvenilerek teslim edilen bir malvarlığının kullanım amacı dışında bir menfaat sağlanması durumunda oluşan bu suç sonrası fail kişinin zararını gidererek etkin pişmanlık hükmünden faydalanabilir.
 • Mala Zarar Verme Suçunda Etkin Pişmanlık: Bir kişinin malvarlığına zarar veren kişi bu zararı gidermekle etkin pişmanlık hükmünden faydanalanabilir.
 • Hakaret Suçunda Etkin Pişmanlık: Hakaret suçu için düzenlenen bir etkin pişmanlık hükmü yoktur. Ancak hakaret suçu karşılıklı ya da haksız tahrik altında işlenmişse faile ceza verilmeyebilir.
 1. Bilişim Suçlarında Etkin Pişmanlık: Bilişim suçları, elektronik aletlerin kullanılması suretiyle işlenen suçları ifade eder. Bilişim suçlarında da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak mümkündür.
 2. İftira Suçunda Etkin Pişmanlık:İftira suçu, Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 267 kapsamında tanımlanan ve bir bireyin hukuka aykırı bir eylemi gerçekleştirmediğini bilmesine rağmen başka birine haksız yere bu eylemi isnat etmesi durumunda işlenen bir suçtur. İftira suçunun temel amacı, bir kişiye karşı adli soruşturma veya kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamaktır. İftira suçunda da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak mümkündür.
 3. Tehdit Suçunda Etkin Pişmanlık: Tehdit suçunda etkin pişmanlık hükmü düzenlenmemiştir. Bu nedenle tehdit suçunu işleyen kişi kişi etkin pişmanlık hükmünün uygularak cezasında indirim uygulanması mümkün değildir.

İstinaf Aşamasında Etkin Pişmanlık: İstinaf aşamasında, daha önceki yargılamada etkin pişmanlık gösterilmemişse bile, bu aşamada gösterilen pişmanlık ve işbirliği, davanın yeniden değerlendirilmesine ve ceza indirimine yol açabilir.

Sabıkalı Kişiler Etkin Pişmanlık: Adli sicil kaydı olan kişiler de ilgili suça özgü etkin pişmanlık hükmü düzenlenmiş ise adli sicil kaydının olup olmadığının bir önemi olmaksızın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilir.

Bu hükümler, suçun türüne ve ayrıntılarına göre değişiklik gösterebilir. Etkin pişmanlık durumunda, yasal süreçler genellikle failin işbirliği düzeyi ve sunulan bilginin değeri dikkate alınarak yürütülür.

Hızlı Görüş Al
Merhaba, ön görüşme randevusu için tıklayınız.